Schrijver:Hettema, H.
Titel:H.B.S.-Uitgaaf van den Historische schoolatlas ten gebruike bij het onderwijs in de vaderlandsche en algemeene geschiedenis. elfde druk.
omschrijving:Zwolle., Tjeenk Willink., 1927. 36 x 22 cms, vi p., 36 dubbelbladige ff. met kaarten en bijkaarten in kleur. Enkele ezelsoren. Oorspronkelijk linnen, rug wat versleten. Boekblok opnieuw vastgezet aan band. l KEYWORDS: atlas historical Nederland.
Prijs:€12,-
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Postcode:
E-mail:
Telefoon:
Opmerkingen:
Mr. T. Leeuwenberg, Poststraat 8, 5038 DH, Tilburg, The Netherlands, Tel: 0031 (0) 13 580 21 70, Email: info@rijzendezon.eu, NL: ING rek.nr. 1.383.185, Tilburg
International: ING IBAN: NL79 PSTB 0001.3831.85 BIC/SWIFT: PSTBN 21 T. Leeuwenberg, Holland. Member of NVvA, Svenska Antikvariatföreningen, ILAB/LILA
webdesign by Robiz.nl Webdesign & Webhosting Oisterwijk