Schrijver:
Titel:BIBLIA Dat is De gantsche H. Schrifture ....vervattende...De Prophetien der Propheten + Het Nieuwe Testament + De Boecken genaemt Apocryphe...Door last van de Hoog.- Mog. Heeren Staten Generael...volgens `t Besluyt van de Sinode Nationael.....
omschrijving:Dordrecht., Pieter en Jacob Keur., 1729. 42 x 29 cms, De Prophetien, titel + kort bericht ( ii) folio`s, +134 folio`s, + 8 platen, daarvan 1 dubbelbladig, + gegr. titelblad; Gravures du Nouveau Testament, + Titelblad; Het Nieuwe Testament, + register (xxv) bladzijden. , + 164 folio`s, met twee landkaarten; Het Beloofde land en De Reysen Pauli, + 70 platen, daarvan 12 dubbelbladige, + Apocryphe, ( ii ), 66 folio`s, met 6 platen, daarvan 3 dubbelbladige. Geschilderde schutbladen. Lederen band uit de tijd, met vergulde versieringen. Restauraties van de band. DIT bijbeldeel begint in het Oude Testament bij ; de Profeten, dan volgt + Het Nieuwe Testament + de Apocriefen. Bijgebonden ; In totaal 84 platen van de Prentenbijbel van Picart. d.w.z.; het eerste stuk van het Oude testament is er niet bij. KEYWORDS: Biblia
Prijs:€800,-
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Postcode:
E-mail:
Telefoon:
Opmerkingen:
Mr. T. Leeuwenberg, Poststraat 8, 5038 DH, Tilburg, The Netherlands, Tel: 0031 (0) 13 580 21 70, Email: info@rijzendezon.eu, NL: ING rek.nr. 1.383.185, Tilburg
International: ING IBAN: NL79 PSTB 0001.3831.85 BIC/SWIFT: PSTBN 21 T. Leeuwenberg, Holland. Member of NVvA, Svenska Antikvariatföreningen, ILAB/LILA
webdesign by Robiz.nl Webdesign & Webhosting Oisterwijk