Schrijver:
Titel:BIBLIA Dat is De gantsche H. Schrifture ..vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last van de Hoog.- Mog. Heeren Staten Generael...volgens `t Besluyt van de Sinode Nationael.....
omschrijving:Dordrecht / Amsterdam., Pieter Keur en Pieter Rotterdam in compagnie., 1716. 37 x 27 cms, gegraveerd titelblad, + Register; (21) folio`s, + Vermaninghe en Register; (2) folio`s, 3 bijgebonden gravures. + het Oude Testament; 332, (2), 144 folios. + Het Nieuwe Testament, ((2), + Register (12), + 169 folio`s. + de Boecken genaemt Apocryphe; titelblad en waerschouwinge (2), + 58 folio`s. Lederen band op houteren platten, met blindstempeling, koperen hoeken, 2 ( van de 4 ) koperen sluitstukken uit de tijd. Met het gegraveerde titelblad, zonder het gedrukte titelblad van het oude testament. Met 6 dubbelbladige gravures; Reysen Pauli + Kaart van het Paradys en t Landt Canaan + Perigrinatie ofte Veertich-Iarige Reyse + Werelt Caert + Plan van Jerusalem . Alle deze gegraveerde bladen met latere verstevigingen aan de randen. Ingevoegd 24 bladen met telkens 6 bijbelse voorstellingen, met nederlandse onderschriften, genummerd 1-24. Laatste vier bladen van de Apocryphen met latere verstevigingen aan de randen. Nieuwere slordige schutbladen. foto = zie; www.rijzendezon.eu KEYWORDS: Biblia
Prijs:€1000,-
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Postcode:
E-mail:
Telefoon:
Opmerkingen:
Mr. T. Leeuwenberg, Poststraat 8, 5038 DH, Tilburg, The Netherlands, Tel: 0031 (0) 13 580 21 70, Email: info@rijzendezon.eu, NL: ING rek.nr. 1.383.185, Tilburg
International: ING IBAN: NL79 PSTB 0001.3831.85 BIC/SWIFT: PSTBN 21 T. Leeuwenberg, Holland. Member of NVvA, Svenska Antikvariatföreningen, ILAB/LILA
webdesign by Robiz.nl Webdesign & Webhosting Oisterwijk