Schrijver:
Titel:BIBLIA dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last van de Hoog.- Mog: Heeren Staten Generael...volgens `t Besluyt vande Synode Nationael..Uyt de Oorspronckelicke talen ...getro
omschrijving:Dordrecht / Amsterdam., Hendrick-Jacob en Pieter Keur en Pieter Rotterdam in Compagnie., 1704. 36 x 23 cms, gegraveerd titelblad, sleet rondom, Register 21 bladen, + Vermaninge 1 blad, Oude Testament, 1-332, ( 2 ), 1-144 bladen, + Nieuwe Testament; ( 12 ) Register, Titels ( 2 ), 1-169, + De Boecken gemaemt Apocryphe, ( 2 ), 1-58 bladen. 6 Kaarten, uitvouwbaar; 1/ Paradys, 2/ Werelt Caert, 3/ Peregrinatie, 4/ Jerusalem, met scheurtjes, + 5 / Reysen Pauli. , + 6 / Den aardbodem na den Zondvloed - losliggend. Bijgebonden 22 platen, uit een printbijbel met telkens 2 gravures, kort afgesneden. Houteren platten, overtrokken met leer, rug met flinke sleet aan boven en onderkant en op de scharnieren. . Zwak aan de touwen. Koperen hoeken en twee klampen. KEYWORDS: Biblia
Prijs:€550,-
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Postcode:
E-mail:
Telefoon:
Opmerkingen:
Mr. T. Leeuwenberg, Poststraat 8, 5038 DH, Tilburg, The Netherlands, Tel: 0031 (0) 13 580 21 70, Email: info@rijzendezon.eu, NL: ING rek.nr. 1.383.185, Tilburg
International: ING IBAN: NL79 PSTB 0001.3831.85 BIC/SWIFT: PSTBN 21 T. Leeuwenberg, Holland. Member of NVvA, Svenska Antikvariatföreningen, ILAB/LILA
webdesign by Robiz.nl Webdesign & Webhosting Oisterwijk