Schrijver:
Titel:BIBLIA dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last van de Hoog.- Mog: Heeren Staten Generael...volgens `t Besluyt van de Sinode Nationael.....
omschrijving:Dordrecht / Amsterdam., Jacob en Pieter Keur en Pieter Rotterdam in Compagnie., 1714. 34 x 26 cms, gegraveerd titelblad, + Vermaninghe ( 2 ) bladen, + 332, ( ( tussentitel, Propheten ), 144, ( tussentitel; Nieuwe Testament, 1720 ) ( register; 13 ), 169, ( tussentitel; Apocryphe, 1720 ) , 57 folio`s. Drie bijgebonden kaarten; 1/ Jerusalem, ontbrekende stukken aan de kanten, 2/ Peregrinatie ofte Veertich-Iarige Reyse , + 3/ de Reysen Pauli.. Bijgebonden 7 platen , met telkens 6 gravures, uit 18de eeuwse prentbijbel, + bijgebonden 12 kaarten, uit Senden, Bijbel-Atlas, circa 1850., Enkele bladen met scheur, watervlekken. Late geheel lederen band met koperen beslag en twee sloten . Naamblad; Jan Schout 1867. laatste blad van Apocryphe ontbreekt . Zonder wereldkaart. Zonder kaart Na de Zondvloed. KEYWORDS: Biblia
Prijs:€250,-
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Postcode:
E-mail:
Telefoon:
Opmerkingen:
Mr. T. Leeuwenberg, Poststraat 8, 5038 DH, Tilburg, The Netherlands, Tel: 0031 (0) 13 580 21 70, Email: info@rijzendezon.eu, NL: ING rek.nr. 1.383.185, Tilburg
International: ING IBAN: NL79 PSTB 0001.3831.85 BIC/SWIFT: PSTBN 21 T. Leeuwenberg, Holland. Member of NVvA, Svenska Antikvariatföreningen, ILAB/LILA
webdesign by Robiz.nl Webdesign & Webhosting Oisterwijk