• Schrijver: Hugo, P. Hermannus.

  Titel: Goddelycke Wenschen verlicht met sinne-beelden, Ghedichten en vierighe uyt-spraecken der Oud-Vaeders Naer ghevolght de Latynsche vanden Eerw. ...door Iustus de Harduyn.

  Omschrijving:
  Antwerpen., by Hendrick Aertssen., 1629. 16 x 10 cms, engraved title, engrav. frontispiece, (9) pp, 1 engraving, 604, (8) pp. + 45 fullpage emblematic engravings. Contemp. calf. Decorated guilded spine. Label with title. Fine condition. Old owner`s entry in ms; C.J. De Lipéc. KEYWORDS: devotio emblemata.

  Prijs: €400,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Marius, L.

  Titel: Amstelredams Eer ende opkomen, door de denckwaerdighe Mirakelen aldaer geschied, aen ende door het H. Sacrament des altaers.

  Omschrijving:
  Antwerpen., Hendrik Aertssens., 1639. 15, 5 x 10 cms. ( xv ) , 304 bladzijden. gegraveerd titelblad, gegraveerd wapenblad van Amsterdam + 15 platen met voorstellingen van het gebeuren, met latijnsche onderschriften. Lederen band uit de tijd, rug loshangend, met ontbrekende stukken. Eigenaarsnaam op schutblad Ao 1891. de Approbatie Ao 1638, in Loven. In de gegraveerde titel " opcomen "., in de gedrukte titel "opkomen ". Een wat latere editie. Vide; Knuttel. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €160,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Estveldt, Nicolaus van.

  Titel: Chronycke ende Gheslacht-boom van den Seraphycken Vader S. Franciscus, behelsende Syne gevoor-seyde Komste ter werelt, syn Gheboorte, Leven, Doodt, ende Mirakelen, insghelycxde levens..van syne XII eerste Mede-ghesellen, ende LXXII Discipelen..

  Omschrijving:
  Brussel., Jan Mommaerty., 1656. 33 x 23 cms, gegraveerd titelblad, (28), 750 bladzijden + tafel oft register ( 38 ) bladzijden. laatste blad van het register ontbreekt. Lederen band uit de tijd, met sleet aan de hoeken. Rug met veel sleet, gedeeltelijk ontbrekend, waardoor de touwen goed zichtbaar zijn. Op eerste schutbladen in handschrift; Susanna Hermans 1689. Aan keerzijde oude stempel; Conv. F.F. Min. Lovanii. Op binnenkant van voorplat in manuscript; desen boek hoort toe suster agnes de granosy soo lanck als goodt en soo oversten belieft..... KEYWORDS: church history. devotio Saints.

  Prijs: €250,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Dumont, ecclesiastique.

  Titel: L`Office de l`Eglise En latin et en françois. Contenant l`office de la Vierge pour toute l`année. Treisième Edition.

  Omschrijving:
  Paris., Pierre le Petit., 1656. 16 x 10 cms, titre gravé à plein page, ( 88 ), 495, ( 9 ) pages. Trous de vers. Veau de l`époque., fillet d`or, tranches dorées. Couverture frottée aux coins. Feulles de garde; en ms Du commandeur 1650 et qqs autres annotations en ms. Restes de serrures. Exemplaire usagé. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €35,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Franciscus a Padua Minderbroeder Recollect.

  Titel: Het Seraphijns Hert oft des Vleugels des Menschen Hert Om van d`aerde tot Godt te vlieghen.. den tweeden druck..

  Omschrijving:
  Ruremondt., Lenaert Ophoven., 1669. 15 x 10 cms, 217, ( v ) bladzijden. Gefolieerd A1 / P7. Gegraveerde titel, Neefffs sc. ONTBREKEN: A3, A4, B1, B8, C1, C4, C5, G8, K1. van de eerste 40 bladen is de hoek boven opgegeten, met stukjes tekstverlies. wormen hebben gewerkt door de bladen. ezelsoren. watervlekken. losliggende bladen. 19de eeuwse lederen bandjes. kortom een beduimeld, versleten en incompleet exemplaar. stempel; conventus Tongrensis. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €50,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Croonenborgh, Mathias.

  Titel: Fonteyne der Liefden van den Gekruysten Jesus. Den VI. Druck.

  Omschrijving:
  Brussel., Jacob vande Velde., 1674. 13 x 8 cms, gegraveerde frontispiece, ( 24 ), 349, ( 11 ) bladzijden. Lederen bandje uit de tijd, met sleet aan de rug. Exlibris; St. Ignatius College. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €50,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Durand, M., prêtre, docteur en theologie.

  Titel: Les Caracteres des Saints pour tous les jours de l`année.

  Omschrijving:
  Rouen., Louis Behourt., 1697. 2 parts in 1 volume : 16 x 10 cms, xiii, 191, xi, 336 p., some staining. Contemp. calf, 5 raised bands. top of spine bumped. KEYWORDS: devotio Saints.

  Prijs: €60,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Koch, Ezechiel, Bambergensis Ord. S. Franc.

  Titel: Geisliches Wacht-Hausz, das ist Sontägliche Predigen durch das gantze Jahr....

  Omschrijving:
  Dillingen., Johann Bencards., 1699. 20 x 17 cms,engraved frontispiece with wear at margins, (xxx), 600, (xxxi) p. Contemp. vellum with some wear at top of spine. pp. 569-576 are missing. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €90,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: Penitentie der Heylige Moniken, Eremyten en Andere die in de Eenigheyt geleeft hebben. I. + II. + III. + IV. deel.

  Omschrijving:
  Antwerpen., Joannes van Soest., 1711. 4 volumes, 15 x 9 cms, ( v ), 594, 482, 483-1218, 643, ( i ) pages. 4 titlepages. Wormholes. Contemporary calf, backs gilt. Spines, edgers and corners with wear. Exlibris; Marienburg. covering all days of the year. KEYWORDS: devotio Saints.

  Prijs: €175,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Pfanner, T.

  Titel: Christlicher Buss- und Lebens-Weg, Aus denen alten Kirchen-Lehrern und andern erbaulichen Schrifften gezeignet.

  Omschrijving:
  Leipzig., Gleditsch und Sohn., 1711. 21 x 14 cms, Gestochenes Frontispiz., Title fehlt. Gest. Vignette, XXX, 786, 571, (43) S. 2 kl. Flecke im Aussenrand d. ersten 7 Bll. Blindgepräg. Schweinsleder auf Holz der Zeit. Schliessen fehlen. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €100,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: Catholicum per Totum, sive Medicamentum universale spirituale, admirabilis potentiae in reconciliando hominem peccatorem cum Deo &c.

  Omschrijving:
  Coloniae., Joannes Schlebusch., 1712. 17 x 10 cms, (xxxiv), 512 pages + index. On prelim. leaf in ms; dedicatio, Fr. Humilis L. , Ao 1712. Contemp. calf. top of spine with wear. corner of back bumped. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €40,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Bartels, Johann Christian.

  Titel: Der für Gott geschriebene Denck-Sedel für die Gottesfürchtigen: Aus Zachar. Cap. I.....In der Kön. Marien-Stiffts-Kirchen ...fürgetragen...

  Omschrijving:
  Stettin., Gabriel Dahlen., 1712. 19 x 16 cms, ( ii ), 38 pages. sewn. wear at lower corner. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €35,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Maria de Jesus de Agreda. / P. Josephus Ximinez.

  Titel: Geistliche Stadt Gottes / Mirackul Seiner Allmacht / und Abgrund der Gnad. Göttliche History und Leben / Der Mutter Gottes unser Frauen und Königin Mariae, ....dritter Druck + Kurzer Lebensbegriff Der würdigen Mutter Schwester Maria von Jesu / Abbtissin.

  Omschrijving:
  Augspurg und Dillingen., Johann Caspar Bencard., 1718. 2 Volumes, 21 x 18 cms, # Engraved frontispiece, ( 68 ), 1- 430, ( viii ), 1- 408, # Engraved portrait of Maria von Jesu, Abbtissin des Convents von der unbefleckten Empfängnus in der Stadt Agreda, (8 ), 1- 219 + # ( 2 ), 1- 86. + # ( 8 ), 1- 576, # ( 8 ), 1- 258, 1-264 pages. Frontispiece wear tears, ren-enforced in margins, first leaves and last of both volumes with waterspots in upper corner. Wormholes. Contemp. blindstamped calf on wooden boards. Insignae; IHS. Calf very dry. Wear at edges, corners and tops of spines. Tops of spines with some losses. Covers with wormholes and parts eaten by mice. Etiquets on spines. 4 Contemp. brass clasps, still working. Old owners entries; Sigillum Bound as follows; # erste Theil, 1. + 2. Buch. # ander Theil, 3. + 4. Buch. # Lebensbegriff mit Datum 1717. # ander Theil Fortzetzung, 5. + 6. Buch. # dritter Theil, 7. + 8. Buch. KEYWORDS: devotio theology.

  Prijs: €350,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: Paulus, S.

  Omschrijving:
  1720. Engraving, 26 x 13 cms, by Valk after Rubens, from a devotional book about 1720. Wide margins, not in perfect state. KEYWORDS: Saints.

  Prijs: €25,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: Iacobus Minor, S.

  Omschrijving:
  1720. Engraving, 26 x 13 cms, by Valk after Rubens, from a devotional book about 1720. Wide margins, Some stains. KEYWORDS: Saints.

  Prijs: €25,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Dujardin, F. Thomas.

  Titel: Het aengewesen vergift Van de 101. Stellingen van Paschasius Quesnel gedoemt door Clemens XI. Paus van Roomen...

  Omschrijving:
  Gendt., Joannes Eton., 1724. 16 x 10 cms, xviii, 1-302 bladzijden. Schild van Clemens XI. op keerzijde van titelblad. Laatste bladen met vlek in hoek. Laatste blad met verkettering ontbreekt. Perkamenten band uit de tijd. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €60,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Lalemant, R. prieur de Ste Geneviève....

  Titel: Les saints désirs de la mort : ou recueil de quelques pensées.... comment les Chrétiens doivent mépriser la vie....

  Omschrijving:
  Paris., Louis Josse., 1727. 14 x 8 cms, 341, v p., ff. prélim. marbrées. Veau de l`époque. Bon état. publié pour la première fois en 1673. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €60,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Bourdalouë, de la Compagnie de Jesus.

  Titel: Exhortations et Instructions chrétiennes; Tome premier - Tome second.

  Omschrijving:
  Lyon., Frères Bruyset., 1732. 2 volumes, 16 x 10 cms, , x ( sur xii), 418 + table, iv, 402 + table pages. Sans le premier feuille avec le titre français. Demi-veau de l`époque. Bon état. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €45,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Herlet, Joannis.

  Titel: Catechismus Praedicatus sive Conceptus Concionatorii Simplices & captui rudium valde accommodati. Editio nova.

  Omschrijving:
  Trajectum ad Mosam., Lambertus Bertus., 1736. 16 x 10 cms, 592, (22) pages. Contemp. boards. Wear at spine. Old owner`s entry in ms. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €45,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: Prieres chretiennes en forme de meditations sur tous les mysteres de Notre-Seigneur & de la Sainte Vierge.... nouvelle edition.

  Omschrijving:
  Paris., J. Josse / Ch. Delespine., 1738. 17 x 11 cms, vii, 662 , ii p. some staining. full morocco, decorated on front and back cover and spine with gold. etiquet with title on spine with minor wear. guild on edges. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €50,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Rambach, Johan Jacob.

  Titel: Betragtninger over den gandske Christi Lidelse.

  Omschrijving:
  Kjøbenhavn., Trykt paa Jacob Prenssen Univ. Boghandlers Bekostning., 1741. 21 x 14 cms, (28), 1-1195, (27) pages. Titlepage with woodengraving. 5 Engraved plates with legenda in danish ( Fritzsch ) outside the text. Some dogs ears. Last leaves of register with waterspots. Old owner`s entries. Contemp. full calf. English binding. Small wormholes. Guilded spine, with title. Top of spine with wear. KEYWORDS: Denmark devotio

  Prijs: €125,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Avrillon, R.P., Religieux Minime.

  Titel: Commentaire affectif sur les Pseaume Miserere, pour servir de Preparation a la Mort.

  Omschrijving:
  Paris., Veuve D. Pierres., 1747. 16 x 10 cms, iv, 352, vi pages. Feuilles de garde marbrées. Basane époque. Dos renforcé. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €35,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Bennet, Benjamin.

  Titel: XX godvrugtige bespiegelingen, ofte overdenkingen voor de plegtige en byzondere dagen des jaers....

  Omschrijving:
  Haerlem., Jan Bosch., 1751. 20 x 12 cms, viii, 426 p., 16 gegraveerde platen buiten de tekst gesigneerd I.L. Enige watervlekken aan de bovenkant. Oorspronkelijke lederen band met enige sleet. vertaald uit het engelsch door Marten Schagen. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €75,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Cochem, P. Martinus von.

  Titel: Der Grosse Baum-Garten In grossem Druck. Darinnen überaus kräfftig- und anmüthige Morgens- und Abends-Mess- und Vesper- Beicht- und Communion-Gebetter....

  Omschrijving:
  Maynz und Franckfurt., In der Maynzischen Buchhandlung., 1752. 21 x 13 cms, engraved frontispiece, titleleaf in black and white, (xvi), 1-585 pages ( Ende), + (vii) pages; register ( Ende). With 11 engraved fullpage plates. Annotations on first blanc page in manuscript Ao 1780. Some dog`s ears. Last 30 leaves with spot on top. Contemp. calf , smale hole in spine. A used copy. KEYWORDS: devotio emblemata.

  Prijs: €150,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: Explicatio Rubricarum Missalis Romanum, Decretis Apostolicis, & SS. Rituum.. collegit. Pars prima, + Pars secunda. Editio secunda.

  Omschrijving:
  Antwerpiae., Joan Grange., 1757. . 20 x 12 cms, xxxii, 416, + 281, (vii) pages. Engraved blason of Bischop de Gentis. Engraved folding plate of Ordo Altare. Marbled endpapers. Contemp. calf. Spine decorated in gold. Minimal wear. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €60,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: L`Office de la Semaine Sainte selon l`usage de Rome en latin et françois.

  Omschrijving:
  Paris., Frères Barbou., 1760. 17 x 11 cms, xl, 512 p., ff. de garde papier marbré. Veau de l`époque. dos doré. 1760 = approximatif. no year of publication is given. old owner`s entry is dated 1805. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €45,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Sales, Saint François de.

  Titel: Introduction a la Vie Dévote. Edition nouvelle Revuë par le Pere Brignon....ensemle la Messe & Litanies de la bienheureuse Jeanne-Françoise Frémiot de Chantal.

  Omschrijving:
  Douay., Derbais., 1760. 17 x 10 cms, ( xvi), 472 pages + table et approbation ( viii) pages. Plein veau de l`époque, frotté aux coins, extrémités du dos et côtés. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €30,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Reuter, Joannes S.J.

  Titel: Neo-Confessarius practice Instructus seu Methodus rite obeundi Munus Confessarii in Gratiam Juniorum, qui ad Curam Animarum aspirant...Editio Quinta. + Casus Conscientiae ex Neo-Confessario.

  Omschrijving:
  Coloniae Agrippinae., Ex Officina Metternichiana., 1763. 18 x 12 cms, titlepage in black and red, xx, 510, xii + 194 pages. Contemp. calf., with minor wear at corners and top of spine. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €25,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Huby, Vincent., de la Compagnie de Jesus.

  Titel: Oeuvres Spirituelles... revues & corrigées par M. l`Abbé...

  Omschrijving:
  Paris., Gabriel Berton., 1766. xxxii, 392, vi pages. Veau de l`époque. Dos doré. Coins avec traces d`usure. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €30,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: De Bediening der Zeven HH. Sacramenten, volgens gebruik der H. Roomsche Katholyke Kerke. Uit het Latyn vertaald... Tweede Druk, Vermeerderd en verbeeterd.

  Omschrijving:
  `s Gravenhage., Eustachius de Haen., 1767. 17 x 10 cms, viii, 279, (i) bladzijden. Ezelsoortjes. Enkele geringe vlekken. Vollederen band uit de tijd. Rug verguld met titel en bloemen. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €50,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Nanning, J.

  Titel: Predikatien op de Zondagen.

  Omschrijving:
  Leuven., Theodorus Crajenschot., 1767. 10 Banden, 23 x 14 cms, circa 3500 bladzijden. Gegraveerd portret, van Nanning door Houbraken. Enkele gegraveerde frontispieces. Enkele gravures buiten de tekst. Titelbladen met gegraveerd vignet. Uniforme cartonnen banden, leden ruggen met etiquetten. Enige sleet aan de hoeken en randen. Band van deel V met watervlekken aan voorplat. Titelbladen met verschillende jaren ; 1749-67. Het deel; Predikatien gedaan te Amsterdam, met imprint; Amsterdam, Crajenschot. Het deel: Jezus te Bethanien gezalf, met imprint Antwerpen, Alexander Everaerts, 1749. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €125,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Gelabeert, Melchior.

  Titel: Regula Cleri ex sacris litteris, sanctorum patrum monimentis, ecclesiasticisque sanctionibus exerpta studio et opera. Editio post quintam Parisiensem in Germania prima.

  Omschrijving:
  Coloniae ad Rhenum., J. Metternich., 1772. 19 x 12 cms, 372 pages. Marbled endpapers. Contemp. calf. Minimal wear at top of spine. Old owner`s entry in ms, Ao 1826. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €50,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Nakatenus, Wilhelmus, S.J.

  Titel: Himmlisch Psalm-Gärtlein, Zur beständigen Andacht. Sechszehnter Truck.

  Omschrijving:
  Cölln und Franckfurt., Johan Pätz., 1772. 18 x 11 cms, 1-890, (iv) pages ( Ende). 16 fullpage engraving. Reading spots. Contemp. calf. Lower part of spine , 1 cms, gone. Some wormholes. A used copy. KEYWORDS: devotio emblemata.

  Prijs: €90,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: Verscheyde Leeringen en Exempelen der Oude Vaders dienende Tot stichtinge ende vermaek der Godvruchtige.

  Omschrijving:
  Gend., Bernard Poelman., 1773. 14 x 9 cms, 252 bladzijden. Lederen bandje uit de tijd. In goede staat. Goedkeuringen; Antwerpen; 1703. / Gend 1773. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €50,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Bourdaloue, Père.

  Titel: Exhortations et Instructions chrétiennes; Tome premier - Tome second. Nouvelle édition.

  Omschrijving:
  Liège., J. Bassompierre., 1773. 2 volumes, 17 x 10 cms, , viii, 488, iv, 457, iii pages. Feuilles de garde; papier marbré. Plein veau de l`époque. Extremités des dos un peu frottées. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €65,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Bourdaloue.

  Titel: Retraite spirituelle, a l`usage des communautés réligieuses.

  Omschrijving:
  Lyon., Jean-Marie Bruyset., 1773. 15 x 9 cms, xvi, (viii), 360 p., cartonnage de l`époque, frotté aux coins, dernier plat détaché. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €15,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Nakatenus, Wilhelmus, S.J.

  Titel: Hemels Palm-Hof Met De Groote Getyden, Beplant Met Godvruchtige Oeffeningen..

  Omschrijving:
  Antwerpen., ( Verdussen of Heyliger )., 1776. . 16 x 11 cms, 3-304, 307-318, 321-587 (eynde ) bladzijden + (iii) van de (iv) bladzijden van de bladt-wyser. 14 buitentekstgravures op de volle bladzijde. Enige gravures met vlaamsch onderschrift, andere met latijnsch. Soms met signatuur Huberti, Goetiers. Een gravure met flinke vlekken. Eerste blad met gegraveerde titel ontbreekt. Bladen met bladzijden 305-6 en 319-20 ontbreeken. Middenkaternen losgaand. De tafel der feest-dagen begint met 1776. De oorlof voor Verdussen op bladzijde 552 is getekent: Ludovicus Havet. Bezitteraantekeningen op binnenkanten, deeszen book hoord teo Aen / Ao 1813 (alzo). Lederen boerenband uit de tijd met veel sleet. Een flink gebruikt boek. KEYWORDS: devotio emblemata.

  Prijs: €60,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Nakatenus, Wilhelmus.

  Titel: Coeleste Palmetum Variis Officiis, Litaniis, Precibus, Instructionibus, nec non Orationibus Sanctorum per Annum.

  Omschrijving:
  Antwerpiae., Apud Viduam Hieronymi Verdussen., 1776. 14 x 9 cms, ( xxiv ), 498, ( iv ) pages. 6 engravings in the text. Contemp. calf. Wear at corners and edges. Bookblock loose of binding. KEYWORDS: devotio emblemata.

  Prijs: €45,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Horstius, Jacobus Merlo.

  Titel: Lusthof der Ziele, vercierd met allerlei Godsdienstige Oeffeningen en Uitmuntende Gebeden: in het Latyn, onder den naam Paradisus Animae....met fraaije plaaten voorzien.

  Omschrijving:
  Amsterdam., T. Crajenschot., 1777. 16 x 10 cms, gegraveerde titelblad, met jaar 1778, (xvi), 780, (xvi) bladzijden. 8 gegraveerde platen buiten de tekst. Gesjabloneerde schutbladen. Goud op snee. Lederen band uit de tijd met uitbundige vergulde guirlandes op de platten en rug. Geringe gebruikssporen. In ms; Aan Johanna Prins tot eerste prys...Middelburg, 1781. KEYWORDS: devotio emblemata.

  Prijs: €125,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Jahn, Fr. Michael, sacerd. franciscan. Prov. Argentin.

  Titel: PRAXIS debite, ac fructuose fungendi Officio Sacerdotali circa Infirmos, et Moribundos...Caput I, .. Caput II.

  Omschrijving:
  Salisburgi., Sumptibus Joannis Mayr., 1778. 17 x 11 cms, ( viii ), 110. 142, ( ii ) pp. Contemp. calf, minimal wormholes. Fine. In Caput II Anmuthungen, Gebether, Litanen in german. exlibris; Conv. Carm. Geleenensis. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €50,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Joannus Henricus....

  Titel: Catechismus de tonsura et obligationibus Status Ecclesiastici ad usum Juniorum Ecclesiaticorum. Preces matutinae, vespertinae.... ad usum alumnorum Seminarii Arciepiscopalis Mechlieniensis Exercitia.

  Omschrijving:
  Mechliniae., Apud Petrum Hanicq., 1780. 16 x 10 cms, 95 p. bound with : NN, Meditationes pro exercitiis spiritualibus cum indulgentiis plenariis.... editio nova. Mechliniae, Hanicq, 1780. 144 p. without first flyleaf. contemp. calf with some wear on spine. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €30,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: P.V.E.P.

  Titel: Den geestelyken stryd, in `t Italiaensch of Spaensch eerst beschreven....den zesden druk.

  Omschrijving:
  Gend., Bernard Poelman., 1780. 14 x 8 cms, xxxii, (viii), 282 p., tafel (vi). bibliotheekstempels. lederen bandje uit de tijd. versleten rug. 1780 is bij benadering. de approbatie meldt 1754. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €20,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Pontas, M.

  Titel: Geestelyke Aenspraeken om de siecken te onderwysen, te troosten en op te wecken in de verscheyde staeten van hunne siecktens....

  Omschrijving:
  Antwerpen., Joannes Henricus van Soest., 1780. 17 x 10 cms, 2 delen in een band, viii, 256, i, 248 p. Lederen band uit de tijd. Enige sleet aan de randen. geen jaar van uitgave is weergegeven. 1780 is bij benadering. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €50,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Joannes Henricus ( aengemoedigt door).

  Titel: Geduerige Aenbiddinge van het Alderheyligste Sacrament des Autaers.

  Omschrijving:
  Mechelen., P.J. Hanicq., 1781. 14 x 8 cms, 71,i p., papieren omslag uit de tijd. net exemplaar. geduerige; alzo gedrukt. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €30,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Sasserath, P. Reinerus.

  Titel: Neo-Confessarius practice instructus ad excipiendas christi fidelium confessiones. augmentatus opera Andreae Schoelkens.

  Omschrijving:
  Coloniae Agrippinae., Sumpt. Th. Odendall., 1781. 19 x 11 cms, xvi, 392 + ( instructio ) 80 pages. Contemp. hcalf. Exlibris; Marienkroon. Fine. instructio; prayers in latin and german. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €60,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: 0311. Hervey, James.

  Titel: Upbyglige Betraktelser jemte Auctors Lefwerne. Öfwersätning. förra Delen / senare Delen.

  Omschrijving:
  Stockholm., Peter Hesselberg., 1783. 18 x 12 cms, ( xxii ), 343, ( xvi ), 334 pages. First flyleaf badly damaged, titleleaf with large brown spot. Contemp. boards, with wear. Spine calf. top of spine w. wear. KEYWORDS: devotio Sweden.

  Prijs: €40,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Paludan, Peder.

  Titel: Gudelige Taler over de aarlige Aftensangs-Texter.

  Omschrijving:
  Kiøbenhavn., Gyldendals Forlag., 1784. 19 x 12 cms, 2 parts in 1 volume, xxiv, 648, vi, 688 p. Contemp. hcalf, marbled boards. minimal wear at edges. KEYWORDS: Denmark devotio

  Prijs: €35,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Mentges, Joh. Martin. Domprediger zu Paderborn.

  Titel: Predigten auf alle Sonntage des Jahres. Erster Theil + Zweiter Theil.

  Omschrijving:
  Paderborn., Wilhelm Jungfermann., 1786. Paderborn., Wilhelm Jungfermann., 1786. 2 Parts in 1 volume. 18 x 11 cms, (xii ), 482, i + ( viii ), 471 pages. Contemp. boards, with some wear. . Spine calf. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €50,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Lombrez, R. P. de.

  Titel: Traité de la Paix Intérieure, en quatre parties. avec prières de Nerses, Patriarche des Arméniens. cinquième édition.

  Omschrijving:
  Rouen., J. Racine., 1787. 17 x 10 cms, viii, 459, xx, 21 pages. Ff. de garde marbrées. Veau époque. Dos un peu frotté. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €40,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Sillery, Madame la Marquise de.

  Titel: La Réligion considérée comme l`Unique Base du Bonheur et de la Véritable Philosophie.

  Omschrijving:
  Maestricht., Dufour & Dufour., 1787. 19 x 13 cms, xii, 431, (i) pp. Demi-cuir de l`époque. Dos décoré. Exlibris; Moederhuis Z. Bon état. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €60,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: Het Lyden ons Heeren Jesu Christi, verdeelt in XLIX Meditatien Volgens de overeenkominge der vier HH. Evangelisten..getrokken uyt het Fransch Door J. Huleu, Aerts-Priester der Metropolitaene Kerke van Mechelen.

  Omschrijving:
  Mechelen., P.J. Hanicq., 1788. 18 x 11 cms, ii, vi, 551, i bladzijden. Op titelpagina kloosterstempels. Lederen band uit de tijd. Vergulde rug met titel. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €50,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Cramer, H.

  Titel: Lehrreiches Bild himmlischer Verwandlungen.

  Omschrijving:
  Erfurth., Joh. Reuss., 1788. 16 x 9 cms, 32 p., dog`s ears., some ff. with folds. contemp. wrappers. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €12,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Schmolcken, Benjamin.

  Titel: Der mit rechtschaffenem Herzen zu Seinem Jesu sich nahende Sünder, In auserlesenen Buss- Beicht- und Communion-Andachten. neue ...Auflage.

  Omschrijving:
  Chemnitz., Johann Stöbel., 1788. 16 x 10 cms, engraved frontispiece, (xvi), 288 pages. Contemp. blindstamped calf. Good condition. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €35,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Schouten, Petrus.Roomsch Priester en Pastoor te Oegstgeest.

  Titel: Uitbreiding van het Onderwijs der R.C. Jeugd, wegens `t Heilig Sacrament des Autaars en de Heilige Offerande der Misse, volgens de 32 en 33ste Les der Mechelse Catechismus; opgedraagen aan alle Roomsch Catholijken van Nederland.

  Omschrijving:
  Leijden., Andries Koster., 1788. 15 x 10 cms, xx, 160 bladzijden. Hlinnen band uit circa 1850. Exlibris; Conventus Capucinorum Velp. KEYWORDS: devotio juvenilia

  Prijs: €125,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: Vermehrtes Hannoverisches Kirchen-Gesang-Buch, nebst einem Geistreichen Gebet-Buche, auf Gr. Königl. Gross-Britannischen Majestät und Chur-Fürstl. Durchl.zu Braunschweig-Lüneburg &c. Allergn. Befehl herausgegeben. + Gebet-Buch....+ Episteln und Evangelia.

  Omschrijving:
  Hannover., Verlag der Moringischen Waysenhauses., 1789. 17 x 11 cms, 4 Bll., 660 S., 6 Bll., 82 S., 2 Bll., 141 S., 1 Bl., 112 S. Lederband der Zeit,datiert 1790, mit etwas Rückenvergoldung, Goldfileten auf beiden Deckeln. Etwas berieben, winzigen Fehlstellen. Vorsätze mit eintragungen von alter Hand. KEYWORDS: devotio Musica Religiosa.

  Prijs: €150,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Baudrand, l`Abbé.

  Titel: L`Ame embrasée de l`amour divin, par son union aux sacrés coeurs de Jesus et de Marie. Huitieme édition.

  Omschrijving:
  Lyon., Perisse Frères., 1789. 17 x 10 cms, viii, 322, vi pages. Plein veau de l`époque. dos doré. Exlibris; Bibl. Marienburg. Bon état. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €30,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Mentges, Joh. Martin. Domprediger zu Paderborn.

  Titel: Predigten auf die vornehmsten Festtage des Jahres. Erster Theil + Zweiter Theil.

  Omschrijving:
  Paderborn., Wilhelm Jungfermann., 1789. 2 Volumes. 18 x 12 cms, (viii), 485, i + ( viii ), 500, i pages. Contemp. calf. Minor wear at edges of spine. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €50,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Guicherit, Mr. J.J., feu, pasteur de l`Eglise Wallonne de la Haye, et chapelain de S.A.S. le Prince d`Orange et de Nassau.

  Titel: Sermons sur divers textes de l`Ecriture Sainte.

  Omschrijving:
  Amsterdam., D. Changuion., 1797. 22 x 14 cms, xxiv, 508 pp. Relié avec; Sermon à l`occasion de la mort de Jean Guicheret par Jacob Vernede, a la Haye, P. Gosse, 1796, 34 pp. Cartonnage de l`époque. Coins et dos de veau. Dos doré. Etat agréable. Avec liste des souscripteurs; 16 pp. KEYWORDS: devotio Biblia

  Prijs: €75,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: Instructions sur les Principales Vérités de la Religion, et sur les Principaux Devoirs du Christianisme, adressées par Monseigneur l`illustrissimo..Rev. Evêque, Comte de Toul,...aux Clergé...Nouvelle Edition.

  Omschrijving:
  Toul., Joseph Carez., 1800. 17 x 11 cms, 574, (6) pages. Ff de garde marbrées. Veau de l`époque. Dos doré. Bon état. pour les français chauvins; état miserable. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €50,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: L`Office de la semaine sainte ou de la quinzaine de Paques , En Latin et en Français, selon le Missel et le Bréviaire de Rome. Nouvelle Edition..

  Omschrijving:
  Anvers., A. Grangé., 1800. 18 x 11 cms, 579, ( i ) pages. Feuille de garde coupée. Veau de l`époque. Petites traces d`usure au dos. 1800 = approximatif. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €30,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: 0316 Möller, Johan ( utg. ).

  Titel: Läsning i blandade religions-ämnen. första häftet. andra upplagan + andra häftet + tredje häftet + fjerde heftet..

  Omschrijving:
  Strengnäs., A. Segerstedt., 1802. 18 x 11 cms, ( xii ), 240 + ( iv ), 261, ( ii ) + ( vi ), 256 + ( iv ), 277 + bihang, 20 pp. fly leaves. Stains. Contemp. boards with marbled paper, guilded spine; calf. Good condition. only häftet 1 + 2 + 3 + 4 ( of 6 ). publ. 1802-04. KEYWORDS: devotio Sweden.

  Prijs: €40,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Martini, Monsig. Arcivescovo di Firenze / Mazzinelli, Alessandro.

  Titel: Uffizio della Settimana Santa con la versione Italiana...

  Omschrijving:
  Roma., Luigi Perego Salvioni., 1803. 17 x 10 cms. xv, 596 p., 14 engravings outside the text, signed : A. Giardoni del. et scul. Marbled endpapers. Gilt edges. Full elaborated gilt calf with the 7 symbols of the Saviour on both sides ; hammer, the cross, the dices, the cock &c. Very fine binding. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €150,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: 0207

  Titel: De Årliga Evangelier och Epistlar Jämte Böne=Boken Med Flera Stycken, Som på följande sida äro uptecknade.

  Omschrijving:
  Örebro., Nils Magnus Lindh., 1804. 14 x 9 cms, 324 pp., contemp. private stamped red morocco, inside minimal wormhole. nice decorative copy. KEYWORDS: devotio Sweden.

  Prijs: €45,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: Épitres et Évangiles Des Dimanches et des Fêtes de toute l`année, de l`Advent, du Carême et des autres Féries. nouvelle édition.

  Omschrijving:
  Bernay., J.B. Mortureux, Imprimeur-libraire., 1804. 15 x 9 cms, frontispice gravé en bois, (i), xlviii, 511 pages. feuilles de Garde. Basane rouge de l`époque. Dos et côtes dorées. Charnier faible. Coins et dos avec traces d`usure. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €80,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: The book of Common Prayer, and the administration of the sacrements, and other rites.... Church of England and Ireland.... Psalms of David.

  Omschrijving:
  London., John Reeves., 1805. 16 x 10 cms, not paginated, circa 700 pp., some foxing, some dog`s ears. 3 leaves ( c3,c4,c5 ) missing. one leaf with tear. guilded edges. decorated contemp. red calf with wear on corners and spine. printed byC. Whittingham, Chiswick. KEYWORDS: devotio Great Britain.

  Prijs: €30,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: The Christian`s Best Company containg The Whole Book of Common Prayer and Administration of Sacraments.... United Church of England and Ireland...together with The Psalter..also A Companion to The Altar..

  Omschrijving:
  London., McGowan., 1805. 22 x 14 cms, 24, 581, 91 pages, Engrav. frontispice, + 6 engraved plates. Some plates and textleaves with tear. Some leaves w. re-enforced margins. Contemp. calf, Top and bottom of spine with wear. Calendarium start Ao 1805. KEYWORDS: devotio Great Britain.

  Prijs: €75,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: Evangelische Gezangen, om nevens Het Boek der Psalmen bij den openbare Godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden; op uitdrukkelijken last van Alle de Synoden...bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803,1804 en 1805.

  Omschrijving:
  Amsterdam., Johannes Allart., 1806. 27 x 23 cms, (ii), (xvi), 342, (xlviii) bladzijden. Met 192 gezangen, ( 32 bladzijden met notenschrift ). lijst der gezangen. naamlijst der inteekenaren. Schutbladen en franse titel met vlekkerige hoeken. Cartonnen platten, hoeken met enige sleet. Lederen rug. hiervan bestaan 3 Allart uitgaven; 1/ deze, 1806, met de teksten op royaal papier en de muzieknotaties vervat op 32 bladzijden 2/ de editie in-quarto, 1806, met alle de 192 gezangen met notenschrift. 3/de editie, 1807, in kl. 8-vo, met alle de 192 gezangen in notenschrift. KEYWORDS: devotio Musica Religiosa. Nederland.

  Prijs: €50,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Fresenius, Johan Philip.

  Titel: Skriftermåls- och Communion-Bok, Förra Delen, hwaruti en tydelig Underwisning finnes. 1. Om then heliga nattwarden. 2. Om Skrift och Aflösning. 3. Om Nattwards-Gästernas åtskilnad efter nio classer.....then helige Nattwarden Ifrån Tyskan öfwersatt Af Ol

  Omschrijving:
  Stockholm., Johan Pehr Lindh., 1806. 18 x 11 cms, ( xxx), 396 pp. ( amen). On flyleaf in old ms. owner`s entries ( Denne bok tiel hör mig Åke ....son 1831 ) Contemp. pigskin with wear, some worm holes. KEYWORDS: Sweden. devotio

  Prijs: €30,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: Instructions et Prières Tirées de l`Ecriture Ste. et des SS. Pères, à l`Auguste Dévotion et l`Adoration Perpétuelle du très-saint Sacrement de l`Autel.. nouvelle édition.

  Omschrijving:
  Bruxelles., Le Charlier., 1809. 17 x 11 cms, frontispice gravé, avec qqs plis, ( iv ), 654, ( vi ) pages. Veau de l`époque. Dos doré. Bon état. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €30,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Massillon, évêque de Clermont.

  Titel: Petit Carême. Nouvelle édition.

  Omschrijving:
  Paris., Les Librairies Associées., 1809. 17 x 10 cms, ii, 360 pages. Feuilles de garde marbrées. Plein veau de l`époque. Dos décoré en or. Etiquette verte avec le titre. A l`interieur de premier plat; Ciney, Ecole Primaire, année 1836-1837. PRIX; Ernest Ditron. Etat agréable. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €20,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Ekmanson, Carl Gustaf.

  Titel: Predikningar och Skrifte-Tal. En årgang. Tredje Uplagan.

  Omschrijving:
  Jönköping., Johan Lundström., 1812. 21 x 17 cms, iv, 557, vii p., without last blanc fly leaf. Contemp. calf, some wear at edges. On front in gold : Christin Fogelberg. KEYWORDS: devotio Sweden.

  Prijs: €35,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Overberg, Bernhard.

  Titel: Geschichte des alten und neuen Testaments zur Belehrung und Erbauung besonders für Lehrer, grössere Schüler und Hausväter....

  Omschrijving:
  Münster., Aschendorff`sche Buchhandlung., 1815. 17 x 11 cms, lvi, 560, 311, lvi,ii p., 2 engraved frontispieces. library stamp. contemp. calf, minor wear at edges, top of spine worn. in ms.; Maria Anna Rörblein zu Geromberg den 1 sen Jänner 1822. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €32,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Leonhard von Portu Mauritio.

  Titel: Weg zum Himmel oder kurze Betrachtungen über die wichtigsten Glaubenswahrheiten...sammt einigen Lehrstücken und Andachtsübungen..aus dem Wälschen von Joseph Stark.. dreyzehnte Auflage.

  Omschrijving:
  Augsburg., Nicolaus Doll., 1816. 15 x 10 cms, engraved frontispice, xlviii, 1-220 pp. Last leaf with page 221-222 is not present. Later 19th century boards. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €20,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: 02121

  Titel: De Årlige Ewangelier och Epistlar jämte Böne-Boken....

  Omschrijving:
  Stockholm., Kgl. Ordens-Tryckeriet med Stående Styl., 1817. 15 x 8 cms, 360 p., titleleaf with small tear. Full calf. spine decorated in gold. On front and back cover blind stamped medaillons with the portraits of the king and queen surrounded by symbols as the globe, scepter, crowns, angel, baldekin. At the back side are the portraits erased. decorative copy. KEYWORDS: devotio Sweden.

  Prijs: €45,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: L`Ame sur le Calvaire, trouvant au pied de la croix la consolation dans ses peines.

  Omschrijving:
  Saint-Brieuc., Prud`homme., 1817. 18 x 11 cms, viii, 399 pages. Feuille du titre brunie aux marges. Ff de garde ; papier marbré. Plein veau de l`époque. Dos doré. Etiquette avec titre doré. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €35,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: 02122

  Titel: De Årlige Evangelier och Epistlar Med der til hörande Collecter och Böner...

  Omschrijving:
  Stockholm., Joh. Pehr Lindh., 1817. 14 x 9 cms, 332 pages. Old owner`s entries in ms. on flyleaf ( 1833), Contemp. full calf, blindtooled on front and back. Good condition. KEYWORDS: devotio Sweden.

  Prijs: €45,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Monseigneur l`Evêque, comte de Toul.

  Titel: Instructions sur les Principales Vérités de la Religion, et sur les Principaux Devoirs du Christianisme, adressées par Monseigneur l`illustrissimo..Rev. Evêque, Comte de Toul,...aux Clergé...Nouvelle Edition.

  Omschrijving:
  Liège., Duvivier., 1817. 17 x 11 cms, xxiv, 528, pages. Feuilles de garde marbrées. Plein veau de l`époque. Dos doré. Bon état. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €25,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: Godvrugtige Leidsman, aanwyzende de Weg ten Hemel door oefeningen. gebeden, en de kleine getyden van de Heilige Maagd Maria...met nege kopere plaaten vercierd.

  Omschrijving:
  Antwerpen., Weduwe J. Vinck en Zoon., 1819. 17 x 11 cms, 510 pp., 7 gravures ( geen enkel teken van uitgenomen platen ). Schutbladen van gesjabloneerd papier. Vergulde gedecoreerde kanten. Marokijnen band uit de tijd, met vergulde rug. Geringe sleet. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €75,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: l`Abbé ***.

  Titel: L`Imitation de la Très-Sainte Vièrge sur le modèle de l`imitation de Jésus-Christ. dédiée à Madame.

  Omschrijving:
  Paris., Auguste Delalain., 1819. 14 x 9 cms, x, 383, (i) p. Ff. de garde marbrées. Cuir de l`époque. Qqs trous de vers. Exlibris; Mariënburg. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €30,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Schneider, J.

  Titel: Oefeningen en gebeden voor R. Catholijke Christenen. Het Hoogduitsch gevolgd door Harmanus Tomas...derde druk.

  Omschrijving:
  Amsterdam / Rotterdam., Schleijer en Thompson., 1819. 15 x 9 cms, xvi, 450 p., 6 buitentekst gravures, scharlaken kalfslederen band met vergulde randversieringen. goud op snee. Net exemplaar. heeft kennelijk een slotje gehad. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €60,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Claudius, bisschop van Toul.

  Titel: Onderwyzingen op de voornaemste Waerheden van de Religie en van de Pligten van het Christendom...Uyt het Fransch vertaeld.

  Omschrijving:
  Antwerpen., G. Bincken., 1820. 20 x 13 cms, (viii), 402, (vi) p. Op eerste schutblad in ms; 1sten prys van het schoon schryven heeft bekoomen Maria de Jongh..in de school te Merxplas.. Zonder laatste schutblad. Lederen band uit de tijd. Vergulde rug met titel. 1820 = bij benadering. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €40,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Baudrand, l`Abbé.

  Titel: L`Ame éclairée par les oracles de la sagesse dans les paraboles et les béatitudes évangéliques. Nouvelle édition.

  Omschrijving:
  Lyon / Paris., Perisse Frères., 1820. 17 x 10 cms, x, 319, iv pages. Feuilles de garde marbrées. Demi-basane de l`époque. dos doré. Exlibris; Bibl. Marienkroon. Bon état. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €20,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Hermann, Michael Cajetan, Pfarrer zu Dehlau.

  Titel: Unterhaltungen eines Christen mitt Gott und seinen Heiligen. Ein Gebet und Erbauungsbuch. Neue vermehrte Auflage.

  Omschrijving:
  Augsburg., Matth. Riegers Buchhandlung., 1820. 17 x 11 cms, engraved frontispiece, x, 422 ( amen ) pages. 1 engraved plate outside the text. Marbled endpapers. Guilded edges. Contemp. cloth. 1820 = approximative. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €30,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Bellecius, R. P. Aloysius.

  Titel: Christianus pie moriens, seu Adjumenta procurandae Bonae Mortis. Editio Nova.

  Omschrijving:
  Gandae., Vander Schelden., 1821. 21 x 13 cms, 378, (xii) pages. Stained margins. Marbled endpapers. Contemp. calf. Decorated spine. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €30,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Nacatène, Guillaume ( Nakatenus ).

  Titel: Le Palmier Céleste ou Heures de l`Eglise, Enrichies d`Exercises chrétiens, Offices, Litanies, Prières et Méditations. Nouvelle Edition.

  Omschrijving:
  Anvers., A. Grangé., 1821. 18 x 11 cms, ( xii ), 531, ( v ) pages. Veau de l`époque, coins et dos un peu frottés. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €25,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: Le livre d`or ou l`humilité en pratique. Instructions utile à tous les Fidèles.

  Omschrijving:
  Anvers., Janssens et van Merlen., 1822. 10 x 7 cms, viii, 132, iv pp. ff de garde marbrées. Plein veau. bon état. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €15,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Feller, Abt F. X.

  Titel: Wijsgeerige catechismus, of verzameling van aanmerkingen, geschikt om den christelijken godsdienst tegen deszelfs vijanden te veerdedigen...vijfde uitgave.

  Omschrijving:
  Amsterdam., Schievenbus., 1822. 4 Delen, 22 x 13 cms, xiv, 390, viii, 301, vi, 282, xvi, 202 pp., met naamlijst der inteekenaren. 4 uniforme banden uit de tijd. Platten met gemarmerd papier, Vergulde lederen ruggen met etiketten. Fraaie staat. KEYWORDS: devotio theology.

  Prijs: €100,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Offerman, J.

  Titel: De Christen in bespiegeling en oefening, of verzameling van onderwijzingen en gebeden. Nieuwe verbeterde uitgave.

  Omschrijving:
  Amsterdam., Wed. van Tetroode., 1822. 16 x 10 cms, ( 16 ), 527 , ( 4 ) bladzijden. Schutblad met stempel; Berchmannianum. Titelblad met stempel; Bibliotheca Ignatii. Portret van Offerman + 4 buitentekstplaten. titelblad met vlek. Enkele penstrepen op de platen. Schutbladen met vlekken. Lederen band uit de tijd. Leeslinten. exlibris; Berchmanianum. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €40,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: M. D****.

  Titel: Les Ornemens poétiques de la mémoire, contenant un choix des meilleurs morceaux de poésie française, 1. Sur Dieu et ses attributs.....

  Omschrijving:
  Paris., Lecomte Dubroca., 1823. 17 x 10 cms, viii, 257 pp. exlibris d`un couvent. Cartonnage de l`époque avec papier marbré. dos de veau, doré. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €15,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Fleury.

  Titel: Catéchisme Historique, contenant en abrégé l`Histoire Sainte et la doctrine Chrétienne.

  Omschrijving:
  Béziers., H. Bousquet., 1824. 16 x 9 cms, 2 ff., i-xxvii, (i), 1-328 pages. Avec frontispice en bois; le dernier repas, et une gravure en bois; le Christ crucifié. Plein cuir, coiffes frottés. Etat d`usage. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €30,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: M. de Fénélon.

  Titel: Le Livre des Prières avec ses reflexions pour tous les jours du Mois ou Le Fidèle Adorateur... Nouvelle Edition.

  Omschrijving:
  Besançon., A. Montarsolo., 1824. 14 x 9 cms, frontispice gravé par Sampier, titre gravé, 340 pp., ff de garde. Basane de l`époque. Dos doré. Bon état. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €30,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Nepveu, Le Père François.

  Titel: L`Esprit du Christianisme.

  Omschrijving:
  Lyon., Rusand., 1824. 17 x 10 cms, xii, 370 pages. Demi-basane de l`époque. dos doré. Bon état. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €25,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: P.V.E.P.

  Titel: Den geestelyken stryd, in `t Italiaensch of Spaensch eerst beschreven....den zevensten druk.

  Omschrijving:
  Mechelen., J. Hanicq., 1824. 13 x 8 cms, houtsnede als frontispiece, 324 bladzijden. Lederen bandje uit de tijd. Rug aan bovenkant met geringe sleet. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €25,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: F.C.M.R.

  Titel: Christelijke Onderwijzing of Verklaring en Uitbreiding van den Catechismus en een-en-veertig lessen, voor de Catholieke Jonkheid van het Aarts-Bisdom en alle andere Bisdommen der Provincie van Mechelen. Nieuwen druk.

  Omschrijving:
  Turnhout., P.J. Brepols., 1825. Turnhout., P.J. Brepols., 1825. 18 x 11 cms, frontispiece in houtdruk, i-xi, 12-508, (ii) bladzijden. Vollederen band uit de tijd, met geringe sleet aan de uiteinden van de rug. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €90,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Jardin, Thomas du.

  Titel: De Officio Sacerdotis, qua judicis et medici in Sacramento Poeitentiae, Instructio brevis, in gratiam et commodum Tyronis Theologi, composita.

  Omschrijving:
  Mechliniae., Typis P.-J. Hanicq., 1825. 14 x 9 cms, engraved frontispiece, i-vii, 8-347, i pages.Marbled endpapers. Contemp. calf, guilded spine. Fine. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €40,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Pinamonti, J., priester der Societeyt Jesu.

  Titel: De Religieuze in de Eenzaemheid Onderwezen.... vertaeld uyt het Italiaensch door P. Holvoet.

  Omschrijving:
  Gent., Vander Schelden., 1825. 17 x 11 cms, houtsnede van Jesus aan het kruis als frontispiece, 511, i bladzijden. Lederen band uit de tijd met sleet aan de randen van de rug. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €25,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Smits, F. W., minderbroeder, overzetting.

  Titel: Den dienst van de Goede-Week en van de Paesch-Week

  Omschrijving:
  Mechelen., P.J. Hanicq., 1826. 15 x 9 cms, Frontispice, L, 511, ii bladzijden. Lederen band uit de tijd. Geringe sleet aan de hoeken. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €40,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: Instructions familières sur l`oraison mentale, pour ceux qui commencent a pratiquer ce saint exercise.

  Omschrijving:
  Tournay., Casterman., 1830. 14 x 9 cms, I-VIII, 9-297 pp. feuilles de garde marbrées. Couverture plein veau. Dos doré. Etiquet rouge avec titre. Bel état. 1830 = approximatif. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €30,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: 0328 Neander, D:r August.

  Titel: Smärre Samlade Ströskrifter af praktiskt-christeligt och i synnerhet exegetiskt och historiskt innehåll. öfwersättning från tredje tillökta Originaluplagan.

  Omschrijving:
  Norrköping., Schmidt & C., 1831. 18 x 11 cms, ii, 251 pp. Contemp. boards with green paper. Etiquet on spine. minimal wear. KEYWORDS: Sweden. devotio

  Prijs: €15,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: Christelyk Onderwys, vercierd Met Godvrugtige oeffeningen, kleyne Getyden en Litanien ook op elken dag van de week... Op nieuw overzien,...

  Omschrijving:
  Turnhout., P. J. Brepols., 1832. 15 x 9 cms, frontispiece, 372 bladzijden, 5 bladgrote houtsneden. Ezelsoren, enkele bladen versterkt aan de rand. Sommige pagina`s beduimeld.Lederen band uit de tijd, met nagels, boerenstijl. rug verdwenen. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €30,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Leonardus a Portu Mauritio.

  Titel: Godvruchtige en Beknopte Leiding op den Kruisweg.

  Omschrijving:
  Rotterdam., P.T. Braam., 1833. 16 x 10 cms, 36 bladzijden, grote letter. Blauwe papieren omslag uit de tijd, met geringe vlekken.. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €35,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Bosch, Ambrosius van den, In leven pastoor van Gestel.

  Titel: Dagelijksche Oefeningenen godvruchtige Bemerkingen voor den geheelen Vaste, op het lijden van onzen Heer Jesus Christus. verbeterde druk.

  Omschrijving:
  Grave., J.R. van Dieren., 1834. 13 x 8 cms, houtsnede als frontispiece, (vi), 136 bladzijden. Hlederen band uit de tijd. Op schutblad; Ecclesia de Boekel. cata11-18 KEYWORDS: Brabant. devotio

  Prijs: €50,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Lisco,Fredrik Gustaf .

  Titel: Jesu Paraboler, exegetiskt-homiletiskt bearbetade af Fredrik Gustaf Lisco. öfwersättning.

  Omschrijving:
  Upsala., Palmblad, Sebell & C., 1835. 21 x 13 cms, viii, 374 pp., fly leaves. Contemp. boards with marbled papers. Spine guilded calf. fine condition. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €25,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: ( Poirters).

  Titel: De vier uytersten van den mensch, versierd met vier printen, voorgegaen door eene beschryving van de kortheyd, ellende, en het oogwit van het menschelyk leven. Nieuwe druk, waerby gevoegd is het gulden paradys,...alsook een misse op het lyden van Christus

  Omschrijving:
  Turnhout., Brepols en dierckx., 1835. 15 x 10 cms, frontispiece; Salvator Mundi, i-iv, 5-256, 257-528 bladzijden. Lederen band uit de tijd, met sleet aan de hoeken en randen. Een gebruikt exemplaar. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €30,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: Instelling, voorregten en aflaten van het Broederschap van Onze Lieve Vrouwe des Bergs Carmel, of den H. Schapulier.

  Omschrijving:
  Grave., J.R. van Dieren., 1836. 13 x 8 cms, 60 bladzijden. Papieren omslag uit de tijd. KEYWORDS: devotio Brabant.

  Prijs: €35,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Blanchard, M., chanoine d`Avenay.

  Titel: L`école des moeurs, ou réflexions morales et historiques sur les maximes de la sagesse. nouvelle édition.

  Omschrijving:
  Lille., L. Lefort., 1836. 2 tomes., 18 x 11 cms, iv, 436, 460 pp. Avec 4 gravures ( des 6) h.t. Rousseurs. Exlibris ancien; Bibl. Congr. SS. R. Brux. Demi-toile fin 19e siècle. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €30,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Père Ambroise de Lombez.

  Titel: Traité de la Joie de l`Ame chrétienne.

  Omschrijving:
  Lyon / Paris., Perisse Frères., 1836. 14 x 9 cms, x, 198 pp. Demi-basane de l`époque. Qqs rousseurs. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €20,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Duquesne, Abt.

  Titel: De Verhévendheden van Maria, of meditatien voor elke octaef van de feest-dagen der Heylige Maegd. eerste + tweede deel.

  Omschrijving:
  Mechelen., P.J. Hanicq., 1837. 2 banden, 20 x 12 cms, vii, 364, 375, ( i ) bladzijden. Gemarmerde schutbladen. Blindgestempelde platten. Vergulde ruggen. Geringe sleet aan de randen van de rug. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €40,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: FAVRE, M. l`abbé, prètre, missionaire de Savoie.

  Titel: Le Ciel Ouvert par la Confession Sincère et la communion fréquente.... 2e édition.

  Omschrijving:
  Lyon / Paris., Perisse Frères., 1837. 18 x 11 cms, viii, 508 pp. Demi-basane, doré de l`époque. Exlibris; Domus Congr. SMI STI Brux. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €25,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: Handboekje ten dienste der Leden van het Broederschap van het Heilig Hart van Jesus.

  Omschrijving:
  `s Hertogenbosch., Arkesteyn en Zoon., 1838. 15 x 10 cms, 38 bladzijden, volop ezelsoren. met inschrijving van Maria Smolders, door pastoor Justinus Biemans, Kerk te Waalre, 10 Augustus 1846. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €15,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Hauber, Michael.

  Titel: Vollständiges Christkatholisches Gebetbuch. Neueste Auflage.

  Omschrijving:
  Rottenburg., Johann Abt., 1838. 20 x 13 cms, engraved frontispiece, xv, 558 pages. First leaves stained. Simple binding of a convent. Traces of use. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €12,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Alphonse de Liguori, S.

  Titel: Réflexions et affections sur les Souffrances de Jésus-Christ. traduction de l`ouvrage italien intitulé: Horloge de la Passion.

  Omschrijving:
  Tournay., Casterman., 1839. 15 x 10 cms, gravure en bois comme frontispice, i-vi,7-215 pp. relié avec: Le Martyr de Saint-Agapit, Mons, circa 1840, 8 pp. ff de garde marbrées. demi-veau, 19e siècle. bon état. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €18,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Arnauld d`Andilly, traducteur.

  Titel: Oeuvres de Sainte Thérèse traduites en français par Arnauld d`Andilly, nouvelle édition.

  Omschrijving:
  Bruxelles., La. Soc. Nationale., 1839. 24 x 16 cms, portrait gravé, détaché, xx, 696 pp., demi cuir de l`époque. traces d`usage aux coins. exlibris: ( Couvent ) Mariadal . KEYWORDS: Saints. devotio

  Prijs: €24,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: Instructions et Prières pour l`Adoration Perpétuelle de Jésus-Christ au Saint Sacrement de l`Autel; Instituée dans le Diocèse de Tournay....accordé par le Pape Grégoire XVI, glorieusement régnant.

  Omschrijving:
  Tournay., Casterman., 1840. 14 x 9 cms, frontispice gravé sur bois, 132 p. Cartonnage de l`époque. Bon état. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €30,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Burgmeijer, J.

  Titel: Een volledig Gebedenboek voor Catholyken, die beminde afgestorvenen betreuren en hen te hulp willen komen. uit het Hoogduitsch vertaald en vermeerderd door J. Burgmeijer. tweede druk.

  Omschrijving:
  Rotterdam., van Belle., 1840. 15 x 10 cms, frontispiece in steendruk, xvi, 190, (ii) p. , 2 platen in steendruk buiten de tekst. Zwarter lederen bandje uit de tijd. Geringe sleet aan de rug. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €30,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Frayssinous, M.

  Titel: Défense du Christianisme ou Conférences sur la religion.

  Omschrijving:
  Malines., P. Hanicq., 1840. 2 volumes. 17 x 11 cms, 407, 396 pp. Tome 2 avec qqs taches d`eau. Plein veau décoré de l`époque. Traces d`usure. Exlibris; Conv. Cap. R.-B. des premieres feuilles de titre sont coupés autres exlibris. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €25,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: M. l`Abbé***

  Titel: Imitation de la très-sainte Vièrge sur le modèle de l`imitation de Jésus-Christ.

  Omschrijving:
  Limoges., Martial Ardant Frères., 1840. 10 x 6 cms, 416 pp. sans la feuille avec titre française. feuille de titre avec petit trous au marge, hors texte. toile privé, 19e siècle. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €10,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: M. Raquin.

  Titel: Instructions pastorales sur les épitres de tous les dimanches de l`année.

  Omschrijving:
  Paris., Poussielgue-Russand., 1841. 2 tomes, 19 x 12 cms, xi, 408, 341 pp. qqs rousseurs. demi-basane. exlibris; Col. Aloys. S.J. bon état. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €25,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Judde, P., de la Compagnie de Jésus.

  Titel: Retraite spirituelle appelée grande retraite de trente jours. sixième édition. 5 tomes.

  Omschrijving:
  Lyon / Paris., Perisse Frères., 1842. 5 tomes, 18 x 11 cms, 390, 380, 433,390, 486 pp., demi-veau de l`époque avec traces d`usure. Exlibris ancien; Congreg. Sacramenti. Ensemble complet. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €40,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Parisis, Pierre-Louis, évêque de Langres.

  Titel: Paroissien romain, latin, français, à l`usage du diocèse de Langres.

  Omschrijving:
  Langres., Laurent Fils et Cie., 1842. 18 x 10 cms, xii, 584, clvi pp., 2 gravues h.t., rousseurs, qqs taches d`eau. , basane noir de l`époque. ,tranches dorées. KEYWORDS: devotio France

  Prijs: €25,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: 03354 Swebilius, Dr. Ol..

  Titel: Doct. Mårt. Luthers Lilla Cateches, med förklaring på Kong. Maj:ts Nådiga Befallning öfwersedd.

  Omschrijving:
  Jönköping., J. Lundström., 1843. 17 x 8 cms, 132 pp., contemp. boards. wormholes, wear at edges and corners, old owner`s entries. pp. 47-50 missing. a very used copy. KEYWORDS: Sweden. devotio

  Prijs: €7,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Een R.C. Priester.

  Titel: De ziel op den Kruisweg, of twaalf oefeningen, om met godvruchtigheid Den Lijdenden Jezus, dragende zijn kruis, op den weg naar den Calvarieberg te volgen. derden druk.

  Omschrijving:
  `s Bosch., Lutkie & Cranenburg., 1844. 14 x 8 cms, 201, ( ii ) bladzijden. Lederen bandje uit de tijd, met versleten rug. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €25,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: The Book of Common Prayer, and Administration of Sacraments.... United Church of England and Ireland....

  Omschrijving:
  Oxford., University Press., 1845. 22 x 15 cms, 424 p. Bound with : Proper Lessons to be read at morning and evening prayer on the Sundays and other Holy-days. Oxford, University Press, 1844. 732 p. bound with : A new version of the Psalms of David fitted to the tunes used in churches. By N. Tate and N. Brady, Oxford, University Press, 1844. 88 p. Full calf, richly decorated in gold on spine, front and back cover and edges. Gilded edges. Gift binding. Fine. KEYWORDS: devotio Great Britain.

  Prijs: €125,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: Historie van het oud en nieuw testament met christelyke en stichtende bemerkingen. nieuwen druk.

  Omschrijving:
  Mechelen., Hanicq., 1845. 18 x 12 cms, 2 delen in 1 band, gepagineerd ; (ii), 1-462 / 463-715 p., 2 frontispieces, 2 kaarten buiten de tekst. enige roestvlekken. gemarmerde schutbladen. vollederen band uit de tijd. KEYWORDS: Biblia

  Prijs: €25,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: Schritte zur vollkomenen Liebe Gottes. Ein Mess- und Kommunionbuch.

  Omschrijving:
  Würzburg., Stahel`sche Buchhandlung., 1845. 17 x 11 cms, viii, 495, 71 pp. Stained. Rebound, with preservation of old calf covers. ONE engraving as frontispiece. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €10,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Baudrand, den Eerw. Heer.

  Titel: De Ziel Geheiligd, of de Godsdienst in beoefening, met al de werken des levens volmaekt te doen.

  Omschrijving:
  Turnhout., Glénisson en Van Genechten., 1845. 14 x 9 cms, gelithogr. frontispiece, 288 p., Bijgebonden : idem, Bedenkingen, gevoelens en oefeningen van godsvrucht...., idem, idem, 1846, frontispiece, 328 p., hleder. Uit het Fransch vertaeld door een kloosterling van Latrappe. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €35,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Baudrand.

  Titel: De ziel versterkt in het geloof, en gewapend tegen de verleiding der dwaling, of beknopte bewyzen....

  Omschrijving:
  Turnhout., Glénisson en Van Genechten., 1845. 14 x 9 cms, gelithogr. frontispiece, 284 p., blindgestempelde lederen band, rug wat los, enkele bladen met roestvlekken. Stempel: bibliotheca FF. Min. Cap. Handel. uit het Fransch vertaeld door een kloosterling van Latrappe. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €30,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Baudrand. Den eerwaerden heer.

  Titel: De van Liefde tot God ontvlamde Ziel....

  Omschrijving:
  Turnhout., Glénisson en Van Genechten., 1845. 14 x 9 cms, frontisp., 306 p., + Geb. met: Noveen ter Vereering der HH. Harten van Jezus en Maria.... Turnhout, idem, 1845. gelithogr. frontisp., 215 p., hlederen band uit de tijd, enige ff. met watervlekken. Stempel : Bibliotheca FF. Min. Cap. Handel. Uit het Fransch vertaeld door een kloosterling van Latrappe. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €30,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Duvernoy, Abbé.

  Titel: Manuel offert aux Prédicateurs catéchistes et ecclesiastiques chargés du soin des ames.

  Omschrijving:
  Bois-le-Duc., P. Stokvis., 1845. 18 x 11 cms, 371 pages. Cartonnage de l`époque. Traces d`usure au dos. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €20,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Petitdidier, Joannis.

  Titel: Exercitia Spiritualia.... a patribus Societatis Jesu per mensem obeunda, juxta normam Sancti Ignatii Loyolae....

  Omschrijving:
  Paris., Poussielgue-Rusand., 1847. 18 x 11 cms, xxiv, 287 p., titlepage with small imperfections in the margin. stained paper. contemp. hcalf. title in gold on spine. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €12,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: 03357 Swebilius, Doct. Ol.

  Titel: Doct. Mårt. Luthers Lilla Cateches, med förklaring på Kong. Maj:ts Nådiga Befallning omarbetad och förbättrad af Jac. Lindblom...femte upplagan.

  Omschrijving:
  Lund., Gleerups., 1848. 17 x 8 cms, 144 pp., contemp. boards. wormholes, wear at edges and corners, old owner`s entries. a very used copy. hz1019 KEYWORDS: devotio Sweden.

  Prijs: €16,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Maton.

  Titel: De namen van onze moeder of de verklaring der litanien der H. Maegd.

  Omschrijving:
  Antwerpen., van Aarsen., 1849. 15 x 9 cms, frontispiece, viii, 370 p., gemarmerde schutbladen, half leer uit de tijd. kloosterbibliotheekstempel. mooi exemplaar. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €30,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Pinamonti, J., priester der societeit Jezus.

  Titel: De Religieuze in de Eenzaemheid Onderwezen.... voor elken dag, thans Vollen Aflaet....

  Omschrijving:
  Turnhout., Glénisson en Van Genechten., 1849. 15 x 10 cms, 466 p. Eenvoudige band uit de tijd, papier wat verzuurd, titelblad met stempel: St. Henricus Gesticht Fraters Grave. aanbevolen. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €30,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Reul, August / Schijndel, van.

  Titel: Banneux De Maagd van de Armen + Banneux de Maagd der Armen het verhaal van de verschijningen.

  Omschrijving:
  Banneux., De Rector van het Heiligdom / Bel Art., 1998. 2 boekjes, 21 x 15 cms. Reul, 1998, : 79 pp. + van Schijndel, 1987. 51 pp. Met vele foto`s en plan van het Heiligdom. in prima staat. KEYWORDS: devotio

  Prijs: €10,-

  Bestel dit boek
 • Mr. T. Leeuwenberg, Poststraat 8, 5038 DH, Tilburg, The Netherlands, Tel: 0031 (0) 13 580 21 70, Email: info@rijzendezon.eu, NL: ING rek.nr. 1.383.185, Tilburg
  International: ING IBAN: NL79 PSTB 0001.3831.85 BIC/SWIFT: PSTBN 21 T. Leeuwenberg, Holland. Member of NVvA, Svenska Antikvariatföreningen, ILAB/LILA
  webdesign by Robiz.nl Webdesign & Webhosting Oisterwijk