• Schrijver:

  Titel: Collectio Epistolarum Pastoralium, Decretorum aliorumque Documentorum.... Vicariatus Bredani publ. fuerunt.

  Omschrijving:
  Gestel St. Michaelis., Institutum Surdo-mutorum., 1901. Gestel St. Michaelis., Institutum Surdo-mutorum., 1901. 7 delen in 7 banden, circa 4000 p., met indices, band I-V : hleer, band VI-VII : hlinnen. betreft de decreten, herdelijke brieven &c. van 1803 tot en met 1955. uitgegeven te Sint Michiels Gestel 1901-1956. Teksten deels in het latijn, deels in het nederlands. KEYWORDS: Brabant. church history.

  Prijs: €150,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: L`Eglise Collegiale de Notre Dame a Breda / de Collegiale Kerk van Oure Lieve Vrowde tot Breda ( sic!).

  Omschrijving:
  ( Brussel )., 1760. Gravure, 14 x 19 cms, brede marges. blad uit een Foppens-uitgave, circa 1760. KEYWORDS: Brabant.

  Prijs: €40,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: le Plan de la ville de Breda.

  Omschrijving:
  ( Brussel )., 1760. Gravure, 14 x 19 cms, gesigneerd Harrewijn fecit, brede marges. blad uit een Foppens-uitgave, circa 1760. KEYWORDS: Brabant.

  Prijs: €30,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: Kloosterboek. Priorij der Benedictinessen " Manna Absconditum "Breda.

  Omschrijving:
  Breda., Buurtkomitee Hyacintplein., 1993. 21 x 21 cms, 52 bladzijden, vele ills. Stempel Abdij Koningshoeven. KEYWORDS: Brabant. church history.

  Prijs: €10,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Aalders, M.

  Titel: Tussen kazerne en universiteit. De discussie over opvoeding en onderwijs aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda in de negentiende eeuw. Proefschrift.

  Omschrijving:
  Nijmegen., GNI., 1997. 24 x 17 cms, xiv, 472 bladzijden, enige illustraties. In prima staat. KEYWORDS: Brabant.

  Prijs: €20,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Annette, Zuster.

  Titel: Geschiedenis van de Congregatie der Penitenten-Recollectinen van Etten.

  Omschrijving:
  Etten., Congregatie., 1951. Gr. 4-to, 352 p., geillustreerd. KEYWORDS: Brabant. church history.

  Prijs: €20,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Baardam, C., e.a.

  Titel: De ruige Biesbosch. 3de druk.

  Omschrijving:
  Den Haag., Voorhoeve., 1968. 28 x 23 cms, 102 bladzijden tekst, + vele fotoplaten buiten de tekst. Harde kaft. Stofomslag met geringe sleet. 1968 = bij benadering. KEYWORDS: Brabant.

  Prijs: €7,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: BD.

  Titel: (Schans Noordam bij Zevenbergen belegerd 1590). Sevenbergen.

  Omschrijving:
  Amsterdam., 1651. Gravure 22 x 31 cms, keerzijde blank. brede marges. Gegraveerd blad uit: Wilhelm en Maurits van Nassau, Amsterdam, 1651. KEYWORDS: Brabant.

  Prijs: €80,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Beemt, Han van den.

  Titel: Langs de Brabantse wal. natuurwandelingen rond Bergen op Zoom.

  Omschrijving:
  Bergen op Zoom., Markiezaatsbode., 1986. 21 x 15 cms, 74 pp., zw/ills. brochurevorm. KEYWORDS: Brabant.

  Prijs: €7,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Beenakker, Dr. A.

  Titel: Breda in de eerste storm van de opstand. Van ketterij tot beeldenstorm 1545-1569.

  Omschrijving:
  Tilburg., Zuidelijk Historisch Contact., 1970. 23 x 16 cms. xxviii, 187 p., met index. met naam van bezitter, weggestickerd. Linnen. bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland. deel XX. KEYWORDS: Brabant.

  Prijs: €6,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Blaeu.

  Titel: S. Andries-Schans. / St. Andries, `t Fort Nassau oft De Voorn. ( Gegraveerde Plattegronden ).

  Omschrijving:
  Amsterdam., Blaeu., 1660. Dubbel folio-blad, 52 x 61 cms. Aan de recto-zijde: gegraveerd plan van St. Andries, 22 x 27 cms en gegraveerd plan van `t Fort Nassau (met) Canael tusschen Maes en Wael, 22 x 27 cms. Enige schepen op het water. met onderstaande tekst in het nederlands. Verso-zijde: nederlandse tekst. Foliering: O. Custodes: aentaste (en) genis. Zwart/wit. Brede marges. minimale scheurtjes in de marge. Blad genomen uit een uitgave van de Stedenatlas van Blaeu. ( circa 1660 ). KEYWORDS: Brabant.

  Prijs: €90,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Boeren, Dr. P.C.

  Titel: Sint Willibrord Apostel van Brabant.

  Omschrijving:
  Tilburg., H. Bergmans., 1939. 20 x 14 cms, 48 bladzijden. ills. Omslag met tekening van Luc van hoek. KEYWORDS: Brabant.

  Prijs: €8,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Brekelmans, Dr. F.

  Titel: Kasteel Bouvigne. hoogheemraadschapshuis.

  Omschrijving:
  Breda., Hoogheemraadschap., 1977. 24 x 17 cms, 87 pp., ills. KEYWORDS: Brabant.

  Prijs: €8,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Bruyn, Benny.

  Titel: De geschiedenis van St. Willebrord in beeld.

  Omschrijving:
  St. Willebrord., Kerkbestuur., 1985. 24 x 17 cms, 69 bladzijden, vele zw/w foto`s. KEYWORDS: Brabant.

  Prijs: €10,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Buijks, H. / Geertruy, A. van / Leijten, C. / Lohmann, C. / Plas-Taal, L. v.d.

  Titel: Ten behoeve van " dertien arme vrouwen ".

  Omschrijving:
  Etten-Leur., Heemkundekring Jan uten houte., 1981. 24 x 17 cms, 108 pp., vele foto`s en schetsen. slappe omslag. net exemplaar. in de serie; bijdragen tot de geschiedenis van Etten-Leur, deel III. KEYWORDS: Brabant.

  Prijs: €10,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Casteren, Drs. J. van.

  Titel: Oudenbosch. beknopt historisch overzicht. uitgegeven t.g.v. het 700-jarig bestaan.

  Omschrijving:
  Oudenbosch., Gemeentebestuur., 1975. 22 x 16 cms, 176 pp., veel zw/w ills. in prima staat. KEYWORDS: Brabant.

  Prijs: €7,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Delahaye, Albert / Marcus, Andreas / Dooren, J. van / Dellepoort, J.

  Titel: Gastel land van Abten en Markiezen.

  Omschrijving:
  Gastel., Gemmentebestuur., 1975. Gastel., Gemeentebestuur., 1975. 27 x 20 cms, 407 pp., met vele zw/w afbeeldingen. in prima staat. KEYWORDS: Brabant.

  Prijs: €15,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Dijs, Dick.

  Titel: Heusden Medaillon aan de Maas. portret van een gerestaureerde stad.

  Omschrijving:
  Amersfoort., Akkolade., 1988. Amersfoort., Boekenmakerij Akkolade., 1988. 27 x 20 cms, 109 pp., harde kaft, stofomslag. in prima staat. Met oorkonde in ms van burgemeester M. Woltrink-Oremas. KEYWORDS: Brabant.

  Prijs: €12,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Eerenbeemt, Prof. H. van den.

  Titel: Aspecten van het sociale leven in Breda na 1850.

  Omschrijving:
  Tilburg., Zuidelijk Historisch Contact., 1965. 23 x 16 cms. xii, 355 p., enige ills. met index. linnen. bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland. deel III. KEYWORDS: Brabant.

  Prijs: €6,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Franken, G. en anderen.

  Titel: De huizen Draeck en Scherminckel.

  Omschrijving:
  Bergen op Zoom., Geschiedkundige Kring., 1975. 26 x 19 cms, 42 pp., foto`s, tekeningen. marges van de onderkant met watervlekken. schutbladen met roestvlekken. KEYWORDS: Brabant.

  Prijs: €7,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Gast, Dr. C. de.

  Titel: De Afscheiding van 1835 in Almkerk en Emmichoven. godsdiensttwisten i.h. Land v. Heusden en Altena.

  Omschrijving:
  Tilburg., Zuidelijk Historisch Contact., 1984. 23 x 16 cms, xxiii, 201 p., index. Linnen. bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland. deel LX. KEYWORDS: Brabant.

  Prijs: €7,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Gast, Dr. C. de.

  Titel: Afscheiding en Doleantie in het Land van Heusden en Altena. spanningen tussen gereformeerden en samenleving in de 19e eeuw.

  Omschrijving:
  Tilburg., Zuidelijk Historisch Contact., 1989. 23 x 16 cms, xl, 412 p., 25 afbeeldingen buiten de tekst.register. uitgeverslinnen. exlibris: St. Paulus Lyceum Tilburg. booklon. in de serie: Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland: deel LXXIX. KEYWORDS: Brabant.

  Prijs: €7,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Gastel, Dr. L. / Gorisse, Dr. J.

  Titel: Roosendaal tussen platteland en stad. Deel A 1770-1900. Deel B. 1900-1970.

  Omschrijving:
  Tilburg., Zuidelijk Historisch Contact., 1995. 2 volumes, 23 x 16 cms, xxx, 358, xxix, 362 p., 19, 26 ills buiten de tekst. . registers. uitgeverslinnen. in de serie: Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland: deel C-A en deel C-B. KEYWORDS: Brabant.

  Prijs: €16,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Gerlach, Pater.

  Titel: Gedenkboek Congregatie Penitenten - Recollectinnen te Bergen op Zoom 1838-1938.

  Omschrijving:
  Bergen op Zoom., Catharinagesticht., 1938. 187 bladzijden. Met ills. Eerste blad met roestvlekken. KEYWORDS: Brabant. church history.

  Prijs: €20,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Heijman, Dr. H. / Ven, Drs. F. en anderen.

  Titel: Bernensia I + II + III + IV + V + VI. lezing / studie.

  Omschrijving:
  Den Bosch., Bossche Bijdragen., 1961. zes overdrukken, gepubliceerd 1959-61, eerder verschenen in Bossche bijdragen, over Bernse onderwerpen. 21, 18, 9, 11, 88, 22 pp., ills. oorspronkelijke zwaarpapieren omslagen. KEYWORDS: Brabant.

  Prijs: €15,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Hooijmaaijer, Michel.

  Titel: 50 Jaar verkennen in Waalwijk.

  Omschrijving:
  Waalwijk., Andreas Zijlmansgroep., 1984. 23 x 16 cms, 117 pp., vele zw/w foto`s. van de schrijver. KEYWORDS: Brabant.

  Prijs: €10,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Huizenga, J.

  Titel: Honderd jaar Land van Heusden en Altena. 2de druk.

  Omschrijving:
  Heusden., Heusden Pers., 1982. 30 x 22 cms, 192 bladzijden. rijkelijk geillustreerd. Linnen. Stofomslag met enige sleet. KEYWORDS: Brabant.

  Prijs: €12,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Hurk, Dr. W. van den.

  Titel: Het verborgen leven van de Abdij van Berne in haar parochies 1797-1857.

  Omschrijving:
  Tilburg., Stichting Zuidelijk Historisch Contact., 1977. 23 x 16 cms. xxix, 276 p., met enige ills, met index. Linnen. bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland. deel XXXIX. KEYWORDS: Brabant. church history.

  Prijs: €5,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: IJsseling, J.

  Titel: Het Begijnhof van Breda.

  Omschrijving:
  Breda., Stichting Begijnhof., 1980. 22 x 12 cms, 36 bladzijden, vele illustraties. KEYWORDS: Brabant.

  Prijs: €8,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Irrgang, F. / e.a.

  Titel: KMA & Kaart. 1828-2003.

  Omschrijving:
  Breda., KMA 175 jaar., 2003. 23 x 16 cms, 49 p., vele ills in kleur en zw/w., met een katalogus met beschrijving van 59 nummers. . KEYWORDS: Brabant. cartography.

  Prijs: €7,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Jansonius.

  Titel: Steenbergen / Lillo / `t Fort van Ordam / Forten Stabroeck, Peckgat / Kruys-schans / Fort Hoogerwerf / Fort S. Ambrosius.

  Omschrijving:
  Amsterdam., Jansonius., 1660. Dubbel folio-blad, 52 x 61 cms. Aan de recto-zijde: gegegraveerde plattegronden van de wallen van Steenbergen en de Forten aan de Schelde. Aan de verso-zijde: Steenberga... Lilloa & Santvlieta.. met uitleggende teksten in het latijn. Foliering in ms: 113. Zwart/wit. Brede marges. minimale scheurtjes in de marge. Blad genomen uit een uitgave van de Stedenatlas van Jansonius. ( circa 1660 ). KEYWORDS: Brabant.

  Prijs: €65,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Kaashoek, Piet.

  Titel: Door het vuur. een eeuw vrijwillige brandweer Waalwijk. 1898-1998.

  Omschrijving:
  Waalwijk., Gemeente., 1998. 25 x 17 cms, 177 pp., met vele foto`s. harde kaft. in prima staat. KEYWORDS: Brabant.

  Prijs: €15,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Keijdener, G., en anderen.

  Titel: Jubileumboek tgv 125-jarig bestaan Liedertafel " Oefening en Vermaak " van Waalwijk en Besoyen. 1860-1985.

  Omschrijving:
  Waalwijk., Liedertafel., 1985. 21 x 15 cms, 110 pp., met zw/w foto`s. KEYWORDS: Brabant. music

  Prijs: €7,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Kimmel, F. M. van Boven.

  Titel: Drie eeuwen bredase boeken 1604-1900. Catalogus van de tentoonstelling dec. 1984 - febr. 1985.

  Omschrijving:
  Breda., Stedelijk en Bisschoppelijk Museum., 1984. 79 bladzijden, afbeeldingen, ingenaaid. KEYWORDS: Brabant. bibliography.

  Prijs: €12,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Kool-Blokland, Drs. J.

  Titel: De elite in Heusden 1700-1750. een prosopografische analyse.

  Omschrijving:
  Tilburg., St. Zuidelijk Historisch Contact., 1985. 23 x 16 cms, xxvi, 307 p., enige ills. index. Linnen. exlibris; St Pauluslyceum Tilburg. In de serie; bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland. deel LXIII. KEYWORDS: Brabant.

  Prijs: €10,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Lepper, J. de.

  Titel: De Voorgeschiedenis van het Seminarie Ypelaar.

  Omschrijving:
  Tilburg., Bergmans., 1950. 123 bladzijden. Met ills. Ingenaaid KEYWORDS: Brabant.

  Prijs: €8,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Melief, Dr. P.

  Titel: Joannes van Hooydonk apostolisch administrator en vicaris van het vicariaat Breda, eerste bisschop van Breda. 1827-1853-1867.

  Omschrijving:
  Tilburg., Zuidelijk Historisch Contact., 1987. 23 x 16 cms, xxxii, 410 p., buitentekstplaten. uitgeverslinnen. In de serie: Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland: deel LXXI. KEYWORDS: Brabant. church history.

  Prijs: €7,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Mierlo, A. van.

  Titel: Economische omstandigheden en sociale aspecten in Waalwijk Armen- en werklozenzorg 1919-1939.

  Omschrijving:
  Tilburg., Brabantse Historische Cahiers., 1993. 23 x 16 cms, 77 pp., kaartje. Ingenaaid. KEYWORDS: Brabant.

  Prijs: €7,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Mooij, Drs. Ch.

  Titel: Over Aristocraten, Keezen en Preekstoelklimmers ; voorgeschiedenis van de omwenteling van 1795 te Bergen op Zoom.

  Omschrijving:
  Tilburg., Zuidelijk Historisch Contact., 1981. 23 x 16 cms, xviii, 205 p., met index. Linnen. bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland. deel LII. KEYWORDS: Brabant.

  Prijs: €7,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Mosselveld, J. van / Ham, W. van.

  Titel: Tekeningen van Bergen op Zoom.

  Omschrijving:
  Bergen op Zoom., Gemeentebestuur., 1973. 30 x 22 cms. 174 bladzijden. Eerste 8 bladen met bovenaan watervlek. Alle bladen aan de hoek beneden kleine watervlek.Linnen. Stofomslag. KEYWORDS: Brabant.

  Prijs: €9,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Pol, Pierre van der.

  Titel: Breda in kaart.

  Omschrijving:
  Breda., Breda`s Museum., 2002. 32 x 24 cms, 112 p., rijkelijk geillustreerd met zw/w. en kleurenafbeeldingen. KEYWORDS: Brabant. cartography.

  Prijs: €18,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Reg ten Zijthoff / Herman Hertzberger / Piet Vollaard.

  Titel: Chassť theater Breda.

  Omschrijving:
  Rotterdam., Uitgeverij 010., 1995. 27 x 21 cms, 72 pp., numerous photos, folding coloured plates. wrappers. fine,. Texts in dutch and english. ISBN 90 6450 277 3 . KEYWORDS: Brabant. architecture

  Prijs: €12,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Slootmans, C.

  Titel: Paas- en koudemarkten te Bergen op Zoom 1365-1565. Deel I + II + III.

  Omschrijving:
  Tilburg., Stichting Zuidelijk Historisch Contact., 1985. 3 delen, xlix, 517, xxxii, 518-1111, xxiii, 1112-1789 p., uitgeverslinnen, Deel LXIV, LXV, LXVI in de reeks van de Stichting. van een vreselijke uitslover KEYWORDS: Brabant. economy

  Prijs: €14,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Spilman, H.

  Titel: `t Dorp Terheide in de Baronny van Breda. 1732 / `t Dorp Teteringen by Breda. 1732.

  Omschrijving:
  Amsterdam., Isaak Tirion., 1745. 2 gravures ( genummerd 163 en 164 ) elk 7 x 10 cm., op 1 blad van 27 x 22 cm. frisse staat. origineel blad uit `Het Verheerlykt Nederland of Kabinet van hedendaagsche gezigten`. Van steden, dorpen, sloten, adelyke huizen, kerken, torens, poorten.... gesigneerd H.S.f. ( Hendrik Spilman fecit ). KEYWORDS: Brabant.

  Prijs: €60,-

  Bestel dit boek
 • Mr. T. Leeuwenberg, Poststraat 8, 5038 DH, Tilburg, The Netherlands, Tel: 0031 (0) 13 580 21 70, Email: info@rijzendezon.eu, NL: ING rek.nr. 1.383.185, Tilburg
  International: ING IBAN: NL79 PSTB 0001.3831.85 BIC/SWIFT: PSTBN 21 T. Leeuwenberg, Holland. Member of NVvA, Svenska Antikvariatföreningen, ILAB/LILA
  webdesign by Robiz.nl Webdesign & Webhosting Oisterwijk