• Schrijver: Flavius Josephus.

  Titel: Flavii Iosephi hooghberoemde Joodsche Historien ende Boecken noch. Egesippus vande Ellendige verstoringe der Stadt Ierusalem . Van nieus met schoone figuren verciert ende met nootwendige anteikeningen en summarien verryckt.

  Omschrijving:
  Amstelredam., Hans Walschaert., 1636. 34 x 23 cms. 1 blad met gegraveerde titel, 1 blad; Aen den Christelijcke Leser, folio 1-338, Register (26) bladzijden + Egesippus, folio 1-77, Register (6) bladzijden ( Eynde). Met vele houtgravures in de tekst ( van Sichem II ). Enkele wormgaatjes, watervlekken, enige sleet aan de randen van de eerste bladen. Schutbladen. Lederen band uit de tijd op houteren platten. Resten van sloten, zonder de klampen. Sleet aan de hoeken. Poortman, IIb, p. 223. KEYWORDS: Biblia Holy Land. Judaica.

  Prijs: €400,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Flavius Josephus.

  Titel: Joodsche Historien ende Boecken....Flavii Josephi Des wijdt-vermaerden Joodschen Historie-schrijvers Boecken; Te weten, twintigh van de Oude Geschiedenissen der Joden, en een van sijn eygen Leven...vertaelt, door L. van Bos...Daer by gevoeght Egesippi Boe

  Omschrijving:
  Dordrecht., Jacobus Savry., 1665. 34 x 23 cms. gegr. titelblad, + ( xii) bladzijden met titel in rood en zwart gedrukt, privilegie, opdracht, aen den leser, + 402 fol. ( aan het einde : Gedruckt by Jacob Braat 1663 ), + ( xii ) fol. register. + Egesippus : titel plus voor-reden ( ii ) fol, 86 fol., ( v ) p. : bladt-wyser. Met vele gravures in de tekst. Schutbladen. Lederen band uit de tijd.Sleet aan de hoeken en randen. Poortman IIb p. 227. KEYWORDS: Biblia Holy Land. Judaica.

  Prijs: €500,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Cradock, Samuel.

  Titel: The Apostolical History : containing The Acts, Labours, Travels, Sermons, Discourses, Miracles, Successes, and Sufferings, of the Holy Apoistles from Christ`s Ascention to the Destruction of Jerusalem by Titus.

  Omschrijving:
  London., A. Maxwell., 1672. 29 x 19 cms, xvi, 464 p. Prelim. blanc ff. With folding map 36 x 48 cms : Descriptio peregrinationis D. Pauli Apostoli.... Opera Abrahami Ortelii. Signed : Phillip Holmes sculp, Petrus Kaerius Coelavit. At the top 2 decorative cartouches. Binding repaired, original front en back goldstamped covers, spine : new calf. Exlibris: ( Bisshop ) T.L.C. KEYWORDS: Biblia church history. Holy Land.

  Prijs: €275,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Flavius Josephus.

  Titel: Flavii Josephi Des wijdt-vermaerden Joodschen Historie-schrijvers Boeken; Te weten / twintig vande Oude Geschiedenissen der Joden....vertaelt, door L. van Bos...Daer bij gevoegt Egesippi Boeken, van de Joodsche Oorlogen, ende Verstooringe der Stadt Jerusa

  Omschrijving:
  Amsterdam., Jan Jacobsz. Visser., 1682. 32 x 22 cms, gegraveerd titelblad met jaar 1683, (viii), 414 folio`s, + 25 register (xxv) , + Nota, aan den leser (ii) bladzijden. + Egesippus, van de Joodsche Oorlogen..., 91 folio`s, + register (vi) bladzijden. Met talrijke gravures in de tekst. 19de eeuwse band. Linnen platten, lederen rug, met sleet aan de hoeken en randen. Poortman IIb p. 231. KEYWORDS: Biblia Holy Land. Judaica.

  Prijs: €300,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Eusebius Pamphilus, episcopus Caesareae Palestinae.

  Titel: Preparatio Evangelica. Editio Nova juxta Parisinam Anni MDCXXVII adornata.... accesserunt indices necessarii.

  Omschrijving:
  Coloniae., Sumptibus Mauritii Georgii Weidmanni., 1688. 35 x 23 cms, (xii), 856 p., plus index : ( 24 ) p., plus Notae : 82 p. Flyleaves. Contemp. vellum, a bit loose at lower edge of the front cover. Bottom of spine with some wear. Vellum with minor spots. Endpapers with dog`s ears. Fol. a-i, with the french title, missing. Fol. a-ii , with title in greek and latin plus emblematic engraving on that page. Text in two columns : left the text in greek, right the text in latin. good condition. nvva18 KEYWORDS: Biblia

  Prijs: €300,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: BIBLIA, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh Mog: Heeren Staten Generaal...volgens het Besluyt vande Synode Nationael...Uyt de oorspronckelijke talen in onse Neder

  Omschrijving:
  Dordrecht / Amsterdam., Hendrick en Jacob Keur / Marcus Doornick., 1690. 39 x 26 cms, Gegraveerd titelblad, (1) blad ; De Staten Generael, (21) bladen: Register, (1) blad: Vermaninghe, 332, (2) bladen: De Prophetien, Kort Bericht, 144, (2) bladen: Titelblad het Nieuwe Testament, Inhoudt, (12) bladen: Nieuw Register, 169 bladen. (1) titelblad: De Boecken genaemt Apocryphe, (1) blad: waerschouwinghe, 58 bladen, (finis) te Dordrecht. 6 Gegraveerde dubbelblage kaarten. Band uit de tijd: Houteren platten, overtrokken met gestempeld leer. 8 koperen verstevigingen aan de hoeken, 2 koperen sloten. Uiteinden van de rug verstevigd met genagelde lederen stroken. In fijne staat. KEYWORDS: Biblia

  Prijs: €2250,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: Biblia, Das ist die gantze Heilige Schrifft Altes und Neues Testaments / Teutsch / Herrn Doctor Martin Luthers S. .. .Samt einer Vorrede Herrn johann Michael Dilherrns.

  Omschrijving:
  Nürnberg., Joh. Endters Seel. Söhne., 1693. 37 x 26 cms, Mit gestoch. Titel, 6 gestoch. Zwischentiteln, 1 gest. Waffentafel, 12 gest. Portraits ( 10 Kurfürsten und 2 x Luther ), und 226 Textholzschnitten. 23 ( 24 ) nn. Bl., S. 1-938, 32 S., 1 Bl., 32 S., S. 939-1221, 1 Bl. Neuer Leder im Stil der Zeit. Mit 8 Eckbeschlägen, 2 Deckelbeschlägen und 2 Schliessen. FEHLT; Bl. A6. Der gestoch. Titel und 1 Portrait mit grösserer hinterlegten Randfehlstellen ( teilw. leichter Textverlust ), teilw. fingerfleckig und etwas gebräunt, wenige hinterlegte Randeinrisse. KEYWORDS: Biblia

  Prijs: €650,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: SACRA BIBLIA Das ist: die Gantze Heilige Schrifft / Alten und Neuen Testaments: Nach der letzten Römischen Sixtiner Edition mit Fleisz übersetzet Durch ...Herrn Casparum Ulenbergium.

  Omschrijving:
  Bamberg., Johann Zeiger und Georg Lehmann., 1701. 38 x 27 cms, ( 12 ) leaves; french title, engraved titleleaf, title in red and black, Approbatio, Vorrede, + ( 20 ) leaves; Register, + Das alte Testament ; 1-654 pages, + titleleaf; die Propheten; 1-278 pages, + Das neue Testament, titleleaf, 1-243 pages, + ( 2 ) pages; errata. 25 Engraved plates, outside the text, numbered I-XXV. fly leaves, browned. Contemp. blindtooled pigskin over wooden boards. Remains of clasps. Top of spine loose on folds over 3 cms. Titleleaf; die Propheten with large tear, lat leaf of Offenbahrung with large tear. last leaves with dark spots on standing edges. Back cover with wormholes. On innersides of front and back cover mounted; printed notes; " Einlage ", dated; Wien, 1815. KEYWORDS: Biblia

  Prijs: €1250,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: Biblia dat is de gansche H. Schriftuure vervattende alle de Boeken des Ouden ende Nieuwen Testaments ; nu.... getrouwelyk overgezet..(Biblia)...

  Omschrijving:
  Amsterdam., Jacob Lindenberg., 1702. 45 x 30 cms, col. engraved title-page, xx pp., col. engraved frontispiece, 278, 112, 70 folios, i f., engraved col. titlepage ( of the new testament, 132 folios, 4 doublepage maps and 56 plus 20 plates outside the text, most signed : Rom. de Hooge. some water staining / some ff. with small tears, last fol. with spots. newer flyleaves. Front and back cover: stamped calf on wood. spine : 20th century calf ( by a shoemaker? ). corners with protective brass pieces. 2 contemp. brass clasps. titlepage of the new testament pasted on. Maps : orbis vetus / temple de Jerusalem / de reysen Christi / de reysen Pauli. total weight : 9 kilos. KEYWORDS: Biblia Nederland.

  Prijs: €1600,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: BIBLIA dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last van de Hoog.- Mog: Heeren Staten Generael...volgens `t Besluyt vande Synode Nationael..Uyt de Oorspronckelicke talen ...getro

  Omschrijving:
  Dordrecht / Amsterdam., Hendrick-Jacob en Pieter Keur en Pieter Rotterdam in Compagnie., 1704. 36 x 23 cms, gegraveerd titelblad, sleet rondom, Register 21 bladen, + Vermaninge 1 blad, Oude Testament, 1-332, ( 2 ), 1-144 bladen, + Nieuwe Testament; ( 12 ) Register, Titels ( 2 ), 1-169, + De Boecken gemaemt Apocryphe, ( 2 ), 1-58 bladen. 6 Kaarten, uitvouwbaar; 1/ Paradys, 2/ Werelt Caert, 3/ Peregrinatie, 4/ Jerusalem, met scheurtjes, + 5 / Reysen Pauli. , + 6 / Den aardbodem na den Zondvloed - losliggend. Bijgebonden 22 platen, uit een printbijbel met telkens 2 gravures, kort afgesneden. Houteren platten, overtrokken met leer, rug met flinke sleet aan boven en onderkant en op de scharnieren. . Zwak aan de touwen. Koperen hoeken en twee klampen. KEYWORDS: Biblia

  Prijs: €550,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Pfeiffer, August.

  Titel: Dubia Vexata Script. Sacrae, sive Loca Difficiliora Vet. Test..... Nec non Ebraica et Exotica Novi Test. e suis fontibus derivata, cui accedit Decas Selectas Exercitationeum Biblicarum. Editio Quinta.

  Omschrijving:
  Dresdae ac Lipsiae., Apud Gothofredum Leschium., 1713. 22 x 19 cms, engraved titlepage, ( xxviii ), 1-1176 pages + Index: ( xiic ) pages. 5 engraved plates outside the text. Without first blanc flyleaf. Contemp. vellum, soiled . KEYWORDS: Biblia

  Prijs: €200,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: BIBLIA dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last van de Hoog.- Mog: Heeren Staten Generael...volgens `t Besluyt van de Sinode Nationael.....

  Omschrijving:
  Dordrecht / Amsterdam., Jacob en Pieter Keur en Pieter Rotterdam in Compagnie., 1714. 34 x 26 cms, gegraveerd titelblad, + Vermaninghe ( 2 ) bladen, + 332, ( ( tussentitel, Propheten ), 144, ( tussentitel; Nieuwe Testament, 1720 ) ( register; 13 ), 169, ( tussentitel; Apocryphe, 1720 ) , 57 folio`s. Drie bijgebonden kaarten; 1/ Jerusalem, ontbrekende stukken aan de kanten, 2/ Peregrinatie ofte Veertich-Iarige Reyse , + 3/ de Reysen Pauli.. Bijgebonden 7 platen , met telkens 6 gravures, uit 18de eeuwse prentbijbel, + bijgebonden 12 kaarten, uit Senden, Bijbel-Atlas, circa 1850., Enkele bladen met scheur, watervlekken. Late geheel lederen band met koperen beslag en twee sloten . Naamblad; Jan Schout 1867. laatste blad van Apocryphe ontbreekt . Zonder wereldkaart. Zonder kaart Na de Zondvloed. KEYWORDS: Biblia

  Prijs: €250,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: BIBLIA Dat is De gantsche H. Schrifture ..vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last van de Hoog.- Mog. Heeren Staten Generael...volgens `t Besluyt van de Sinode Nationael.....

  Omschrijving:
  Dordrecht / Amsterdam., Pieter Keur en Pieter Rotterdam in compagnie., 1716. 37 x 27 cms, gegraveerd titelblad, + Register; (21) folio`s, + Vermaninghe en Register; (2) folio`s, 3 bijgebonden gravures. + het Oude Testament; 332, (2), 144 folios. + Het Nieuwe Testament, ((2), + Register (12), + 169 folio`s. + de Boecken genaemt Apocryphe; titelblad en waerschouwinge (2), + 58 folio`s. Lederen band op houteren platten, met blindstempeling, koperen hoeken, 2 ( van de 4 ) koperen sluitstukken uit de tijd. Met het gegraveerde titelblad, zonder het gedrukte titelblad van het oude testament. Met 6 dubbelbladige gravures; Reysen Pauli + Kaart van het Paradys en t Landt Canaan + Perigrinatie ofte Veertich-Iarige Reyse + Werelt Caert + Plan van Jerusalem . Alle deze gegraveerde bladen met latere verstevigingen aan de randen. Ingevoegd 24 bladen met telkens 6 bijbelse voorstellingen, met nederlandse onderschriften, genummerd 1-24. Laatste vier bladen van de Apocryphen met latere verstevigingen aan de randen. Nieuwere slordige schutbladen. foto = zie; www.rijzendezon.eu KEYWORDS: Biblia

  Prijs: €1000,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: ( Dunlop, William / Lowman, Moses ? ).

  Titel: A Defence of the Scripture as the Only Standard of Faith. In Answer to A Preface, first publish`d at Edinburgh.....

  Omschrijving:
  London., Eman Matthews., 1721. London., Eman. Matthews., 1721. 19 x 12 cms, ( viii ), 170 pp. Bound with; Remarks on a Catechism, Publish`d under the Title of The Assembly`s Shorter Catechism Revised...Edinburgh, Thomas Lumisden, 1735, i, iv, 64 pp. Bound in early 19th century cloth. KEYWORDS: Biblia Great Britain.

  Prijs: €50,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: BIBLIA Dat is De gantsche H. Schrifture ....vervattende...De Prophetien der Propheten + Het Nieuwe Testament + De Boecken genaemt Apocryphe...Door last van de Hoog.- Mog. Heeren Staten Generael...volgens `t Besluyt van de Sinode Nationael.....

  Omschrijving:
  Dordrecht., Pieter en Jacob Keur., 1729. 42 x 29 cms, De Prophetien, titel + kort bericht ( ii) folio`s, +134 folio`s, + 8 platen, daarvan 1 dubbelbladig, + gegr. titelblad; Gravures du Nouveau Testament, + Titelblad; Het Nieuwe Testament, + register (xxv) bladzijden. , + 164 folio`s, met twee landkaarten; Het Beloofde land en De Reysen Pauli, + 70 platen, daarvan 12 dubbelbladige, + Apocryphe, ( ii ), 66 folio`s, met 6 platen, daarvan 3 dubbelbladige. Geschilderde schutbladen. Lederen band uit de tijd, met vergulde versieringen. Restauraties van de band. DIT bijbeldeel begint in het Oude Testament bij ; de Profeten, dan volgt + Het Nieuwe Testament + de Apocriefen. Bijgebonden ; In totaal 84 platen van de Prentenbijbel van Picart. d.w.z.; het eerste stuk van het Oude testament is er niet bij. KEYWORDS: Biblia

  Prijs: €800,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: BIBLIA dat is De gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments ..Door last der Hoogh-Mog; . Heeren Staten Generael..

  Omschrijving:
  Dordrecht., Pieter en Jacob Keur., 1729. 44 x 30 cms, (40) bladzijden met gegraveerd titelblad, (aan) de Staten Generael, Register, + 302, (2), 134, (24), 164, (4), 66 folio`s. Met zes kaarten; Paradys Reyse der kinderen IsraelsBeschryvinge van Jerusalem Lantschappen des wereltsLantschappen by den Apostelen Met het Beloofde Lant. enkele bladen met scheuren in de marges. Met 51 platen buiten de tekst, telkens met 6 gravures. 19de Eeuwse band, leer overtrokken over de oude houteren platten. Koperen hoeken, koperen sluitende sloten. Rug helemaal los bijliggend. KEYWORDS: Biblia

  Prijs: €1200,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: Die Catholische Strassburger Bibel oder Heilige Schrift, Alten und Neuen Testamentsnach der gemeinen Lateinischen und von der heiligen Kirchen bewehrten übersetzung....

  Omschrijving:
  Strasburg., Simon Kürtzer und Silberling., 1734. 36 x 26 cms, Das Alte Testament ; engr. frontispiece, + title in red and black, + dedicatio and approbatio (iv) pages, + register ( 44 ), + 1030 pages, + Das Neue Testament; ( 4 ) pages , with engr. title , leaf, + 266 pages. With 11 fullpage engraved plates. Upper margin 1/2 cms, brittle, espec. at the beginning. Some marginal stains, foxed. Contemp. blind tooled pigskin over wooden boards. Brass corners and centerpieces. Top of spine damaged. Clasps partly gone. KEYWORDS: Biblia

  Prijs: €1200,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: 01112 Halenius, Laurentius.

  Titel: Nya Testamentets Swenske och Grekiske Concordantier vthwisande bok, capitel och vers.... och hura samma ord af grundspråket sammaledes är förswenskat. + Onomasticon Veteris Testamenti + Apochrypha.

  Omschrijving:
  Stockholm., Hartwig Gercken., 1734. 33 x 23 cms, Nya Testamentets Concordantier ; (8), 553, (10) pages. + Concordantiae Biblicae cum versione Svetica eller Hela Bibliska Grund-Textens öfwerensstämmelse med Swenska öfwersätningen, Onomasticon Veteris Testamenti, dated 1744, (8), 216 pages. + Apochrypha, (1), 252 pages. Without blanc fly leaves. Contemp. calf, guilded spine, with 5 raised bands. top of spine with wear. Clean copy. Without the full titlepage of Onomasticon. KEYWORDS: Biblia Sweden.

  Prijs: €125,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: l

  Titel: ( Biblia, Das ist die gantze Heilige Schrifft Altes und Neues Testaments )/ Teutsch / Herrn Doctor Martin Luthers S. .. .Samt einer Vorrede Herrn Johann Michael Dilherrns.

  Omschrijving:
  Hof., Schultz., 1736. 40 x 27 Cm., Mit 6 gestoch. Portrait-Tafeln und 2 weiteren Kupfertafeln - die vier grosse Propheten / die XII kleine Propheten, + die vier Evangelisten und die 11 Aposteln. Zahlr. Textholzschnitten. 50 Bl., 1-524 S., 4 Bl., 1-384 S., 1-286 S., 8 Bl. Leder im Stil der Zeit mit Eisenbeschlägen und Schliesse, etwa berieben. Fehlt; der Haupttitelei. Enthält wohl die "Lebens-Geschichte und Abbildungen derer Herrn Marggrafen brandenburgischen Geblüts " von Paul Longolius. Auf dem vorderen Spiegel montiert eine Studienbescheinigung der Universität Leipzig 1817. KEYWORDS: Biblia

  Prijs: €650,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: 0035

  Titel: ( Biblia, Thet är: All then Heliga Skrift, På Swensko; Med Hans Kongl. Maj:ts, svår allernådigste Konungs, Konung FRIEDRICH Then Förstas tilgäno )

  Omschrijving:
  Norkjöping., Carl Friedrich Broocman., 1737. 21 x 14 cms, Titleleaf; missing. Förspråk; pages 1- 6, + Register; 7-200 pages + 1-1126 pages, + Thet Nya Testamentet, title, förspråk; 1-332 pages ( last leaf re-enforced at margins ). . 19th cent. calf. A clean copy. KEYWORDS: Biblia Sweden.

  Prijs: €135,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Halenius, Laurentius.

  Titel: Swenska och Hebraiska Concordantier Öfwer Gamla Testamentet Och de Apocryphiska Böcker + Nya Testamentets Swenske och Grekiske Concordantier Uthwisande bok, capitel och vers.... och hura samma ord af grundspråket sammaledes är förswenskat.

  Omschrijving:
  Stockholm., Hartwig Gercken., 1742. 3 Parts in 2 Volumes, Concordantier öfwer Gamla Testamentet och de Apocryphiska Böcker, Stockholm, 1742, 32 x 22 cms, 16, 1566 pages + Apocrypha ( i ), 252 pages + Nya Testamentets Swenske och Grekiske Concordantier, Stockholm, 1732, 33 x 23 cms, (8), 553, (10) pages. Both volumes with contemp. full calf. Some wear at corners and edges. . complete set; with the Apocrypha separetely paginated !!! KEYWORDS: Biblia

  Prijs: €250,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: Bybel, dat is, de gansche H. Schrift, Vervattende alle de Kanonyke Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments. Door last van de Hoog-Mogende Heeren Staten Generaal. (Biblia).

  Omschrijving:
  Gorinchem., Nicolaas Goetzee., 1748. 32 x 27 cms, Gegraveerde frontispiece, (iv), gegraveerde wapenplaat; Heere en Vrouwe van Katwijk, viii(opdracht), bladzijden, 26, (i), 1-421, (ii), 189, (ii), 87, (ii), 216 bladen, gefolieerd + de honderd vyftig Psalmen, - met notenschrift - (i), 53, (i) bladen, gefolieerd, Catechismus, Belydenis, 23 bladen. Lederen band uit de tijd. Boven en onderkant van de rug bekwaam hersteld. In nette Staat. Psalmen; Ao 1749. KEYWORDS: Biblia Nederland.

  Prijs: €350,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: 0042

  Titel: ( Bibelen. Thet Gamla Testamentet ) Thet Nya Testamentet.

  Omschrijving:
  Linköping., Gabriel Björckegren., 1752. ( 3-16 ), 1-1364, (title; ii ), 1-424 pp. First leaf of Gamla Testamentet, with title, missing, replaced by leaf written in ms, dated 1832. Last leaf of the new testament ( 425/6 ) missing. Contemp. wooden boards with blind tooled skin and cupper nails. back cover missing half. Spine with serious wear. Worn copy !! foto titta www.rijzendezon.eu KEYWORDS: Biblia Sweden.

  Prijs: €120,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: Biblia, Das ist: die Gantze Heilige Schrifft, Alten und Neuen Testaments. Verteutschet durch Doct. Martin Luther......herausgegeben durch M. Friedrich Battier und M. Theodor Hernler. Neue Auflage.

  Omschrijving:
  Basel., Emanuel Thurneysen., 1754. 39 x 28 cms, (34) pages with title in red and black, Vorrede, Registers, 1-688, 1-120, (4),1-280 pages. 11( O.T.) + 1 ( N.T.) fullpage woodengaved plates outside the text. Contemp. blindtooled vellum over wooden boards. 7 ( of 8 ) brass corner pieces. Remains of clasps. some leaves with minor spots. KEYWORDS: Biblia

  Prijs: €750,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Kilian, Philippus, Andreas.

  Titel: Index Picturarum Chalcographicarum Historiam Veteris et Novi Testamenti / Register zu den Historischen Abbildungen der Geschichten Alten und Neuen Testament..in 130 Kupfertafeln..(Biblia).

  Omschrijving:
  Augsburg., Andreas Binhausser., 1758. 35 x 24 cms, 6 leaves with title, engraved title, Vorwort, Register, + 124 ( of 130) leaves with fullpage engravings after Jordaens, Lairesse, Luyken, Picart, Poussin, Rubens & c. 19th cent. boards. Top of spine missing. Missing plates (6); Old testament; nrs 4,10,20,58,75. New Testament; nr. 33. KEYWORDS: Biblia

  Prijs: €400,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: 0301 Munck, Petrus.

  Titel: Praelectiones Academicae in Epistolam Apostoli Judae Catholicam.

  Omschrijving:
  Londini Gothorum., Gast. Berling., 1761. 20 x 16 cms, title leaf, with small tear + 62 pp., complete. dog`s ears. without cover. commentaries on the epistle of Judas, Vers. I-XXV. canon in greec, commentaries in latin. KEYWORDS: Biblia Sweden.

  Prijs: €20,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Hübner, Johann.

  Titel: Zwey und funfzig auserlesene Biblische Historien aus dem Alten - aus dem Neuen Testamente. .

  Omschrijving:
  Nürnberg., Georg Peter Monath., 1762. 18 x 11 cms, ( xxiv), Engraved titleleaf. 1-422 pages. 52 + 51 ( of 52 ) engraved plates, outside the text. Contemp. full calf, wear at corners and top of spine. Most leaves with spots, dog-ears. Several plates with tear. Some plates missing part of corner. A very used copy. Missing, first 3 leaves of Vorrede, last leaf of register. Plate 13 of Neue Testament. KEYWORDS: Biblia

  Prijs: €80,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: Catholische Bibel, Das ist die ganze Heilige Schrift alten und neuen Testaments, Nach der uralten gemeinen Lateinischen, und von der Heil. Catholischen Kirch bewährten, und in derselbigen bishero allzeit gebrauchten Uebersetzung,...Mit jedes Capituls noth

  Omschrijving:
  Nürnberg., bey Johann Joseph Fleischmann., 1763. 38 x 25 cms, 18 leaves, 664, 272, 315 pages, 19 leaves, 98 pages. Engraved titlepage, + fullpage portrait of Carolus Albertus, 212 engravings in the text. Without the first blanc flyleaf. Small tear on titleleaf. First leaves with more stains and reading thumbs. Last leaves with dark spot in margin. Contemp. blindtooled pigskin over wooden boards. Minor wear at corners. 5 Raised bands. Etiquet with title on spine. 2 Contemp. brass clasps ( 1 defective ). Nicely illustrated bible in good condition with well preserved binding. . Publisher of the New Testament and Catechismus; Christian de Launoy, KEYWORDS: Biblia

  Prijs: €1500,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: Biblia, Das ist: die gantze Heilige Schrifft dess Alten und Neuen Testaments. Wie solche von Herrn Doctor Martin Luther Seel. Im Jahr Christi 1522. in unsere Teutsche Mutter-Sprach zu übersetzen angefangen, Anno 1534. zu End gebracht,...Samt einer Vorred

  Omschrijving:
  Nürnberg., Johann Andreä Endterischen Handlung., 1765. 41 x 28 cms, ( 56 ) pages with title in red and black, Vorrede, Register, + 12 leaves with 11 large engraved portraits of Rulers, + ( 16 ) pages with Lebens-Beschreibung Luthers, with full page portrait of Luther, , + 1181 pages, + Register, Confessio ( 23 ) pages, With engraved titleleaves of the Old en New Testament, + 6 fullpage engravings of Prophets and Evangelists. Engravings; strong impression. Flyleaves. Numerous woodengravings in the text. First leaves with thumbmarked corners. Contemp. skin over wooden boards. 8 Brass corner pieces. Remains of brass clasps. Fine condition. photo; see www.rijzendezon.eu KEYWORDS: Biblia Germany.

  Prijs: €1200,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: Biblia, Das ist: die gantze Heilige Schrifft dess Alten und Neuen Testaments. Wie solche von Herrn Doctor Martin Luther Seel. Im Jahr Christi 1522. in unsere Teutsche Mutter-Sprach zu übersetzen angefangen, Anno 1534. zu End gebracht,...Samt einer Vorred

  Omschrijving:
  Nürnberg., Johann Andreä Endterischen Handlung., 1765. 41 x 28 cms, ( 56 ) pages with title in red and black, Vorrede, Register, + ( 16 ) pages with Lebens-Beschreibung Luthers, with full page engraving, + 1181 pages, + ( 23 ) pages; Register, Confessio. With engraved titleleaves of the Old en New Testament, + 6 fullpage engravings of Prophets and Evangelists. Numerous woodengravings in the text. Thumbmarked corners. First leaves with waterspot on lower margin. Prelim. blanc leaves with tear. Contemp. skin over wooden boards. wormholes. Remains of contemp. brass clasps. Good condition. photo; see www.rijzendezon.eu KEYWORDS: Biblia Germany.

  Prijs: €750,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: Biblia, Das ist: die ganze Heilige Schrift Altes und Neues Testaments, wie solche von Herrn Doctor Martin Luther Seel. im Jahr Christi 1522. in unsere teutsche Mutter-Sprache zu übersetzen angefangen, und Anno 1534. zu End gebracht worden,...mit einer V

  Omschrijving:
  Nürnberg., Johann Andreä Endterischen Handlung., 1765. 38 x 28 cms, engraved titleleaf, ( 60 ) pages with title in red and black, Vorrede, Register, Lebens-Beschreibung D. Martin Luthers, with portrait, + 11 large engraved portraits of Rulers, + 1-1252 pages, + engraved title leaf; Das neue Testament, + titleleaf in black and red, Vorrede, ( 12 ) pages, 1-388 pages, + Confessio; ( 22 ), + registers ( 44 ) pages. Old testament with 5 fullpage engeravings, + New Testament with 4 fullpage engravings, + Confessio with doublepage folding engraving of Bisschofflicher Sall die Pfalls, Augsburg, during the confessio 1530, attended by Carolus V, and noblemen. Contemp. pigskin over wooden boards. Center pieces and corners of nails. Remains of clasps. Good condition. Engraving of the rulers; weak impressions. Portrait of Luther signed; Müller fecit 1717. Wear on fold of the folding plate. Quie A2/A3 loose. KEYWORDS: Biblia Germany.

  Prijs: €1150,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: Biblia, Das ist: die Gantze Heilige Schrifft, Alten und Neuen Testaments. Verteutschet durch Doct. Martin Luther......herausgegeben durch M. Friedrich Battier und M. Theodor Hernler. Neue Auflage.

  Omschrijving:
  Basel., Emanuel Thurneysen., 1767. 39 x 28 cms, (34) pages with title, Vorrede, Registers, 1-688, 1-120, 1-280 pages. 11( O.T.) + 1 ( N.T.) fullpage woodengaved plates outside the text. Contemp. blindtooled vellum over wooden boards. 8 brass corner pieces. Remains of clasps. Old owners stamp; property of the Historical Society, Lebanon County ( Pennsylvania ). some leaves with minor spots, tears in margin, dog`s ears. lower part of spine loose on fold ( 8 cms. ). KEYWORDS: Biblia

  Prijs: €600,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Simonis, Ion.

  Titel: Lexicon Manuale Hebraicum et Chaldaicum...cum indice latino. Editio altera.

  Omschrijving:
  Halae Magdeburgicae., Curtius., 1771. 21 x 13 cms, engreaved portrait, xxii, 1100 pages + index. Some dog`s ears. Contemp boards. Spine calf. Rubbed at edges and corners. KEYWORDS: dictionaries Biblia

  Prijs: €80,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; , Uit drie Berijmingen, in den Jaare 1773, gekooren.

  Omschrijving:
  Amsterdam., Wed. Loveringh en Allart., 1776. 19 x 13 cms, gegraveerd titelblad, blad met Acte van Consent, gegrav. blad met Opwekking, in notenschrift, + xvi bladzijden, + tweede gegrav. titelblad, + gegrav. Verklaaring, + 577 bladzijden met de Psalmen !-CL, en de Tien Geboden, Artikelen des Geloofs, alles in notenschrift + Catechismus en de Formulieren. Lederen band uit de tijd, met sleet aan de hoeken. Gebruikt boek. KEYWORDS: Biblia Nederland. Musica Religiosa.

  Prijs: €75,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; , Uit drie Berijmingen, In den jaare 1773, gekooren.

  Omschrijving:
  Amsterdam., Brandt, onder de Linden, Schouten, van Grafhorst, de Groot., 1776. 18 x 10 cms, ( iv ) bladzijden, 242 bladen ( gefolieerd ), ( ix ), + catechismus, belijdenisse, formulier95, ( i ) bladzijden. Lederen band uit de tijd, enige sleet aan de hoeken. psalmen met notenschrift, KEYWORDS: Biblia Nederland. Musica Religiosa.

  Prijs: €50,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; , Uit drie Berijmingen, in den Jaare 1773, gekooren.

  Omschrijving:
  Haarlem., Johannes Enschede en Zoonen., 1778. 18 x 11 cms, titelblad, verso; met Acte van Consent, 1-536, + ( catechismus, formulier & c. ) 537-623 bladzijden. Gebonden met; Evangelische Gezangen, om nevens het boek der Psalmen..gebruikt te worden, Amsterdam, Joannes Allart, 1807, ( xii ), 464 bladzijden. Lederen band uit de tijd. Goud op snede. Geringe sleet. Openslaan gaat stug. KEYWORDS: Biblia Nederland. Musica Religiosa.

  Prijs: €60,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: Aldernouwkeurigste Verhandelinge der Geschiedenissen van het Oud Testament...verrykt ende opgeluystert door verre over de hondert uytmuntende Print-verbeldingen in`t Koper gesneden, door Joannes, Philippus en Theodorus Gallée. Eerste Deel.

  Omschrijving:
  Antwerpen., Cornelius Martinus Spanoghe., 1784. 27 x 24 cms, gegrav. titelblad, 300, ( 2 ) bladzijden. Meegebonden 20 gravures, genummerd 1-20, van bijbelse vrouwen, enkele platen gesigneerd; M. de Vos inv., L. Collaert sculp., Phils Galle excud. + 27 platen van bijbelse mannen, genummerd 1-27 + 8 platen ( kleine marges ), genummerd 1-8, gesign. Martinus Heemskerk inventor, Galle sculpsit, + 3 andere platen. Hlederen band met sleet aan de hoeken en rug. Poortman II, 50 e.v. KEYWORDS: Biblia

  Prijs: €350,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: BIBLIA, Das ist: die gantze Heilige Schrift dess Alten und Neuen Testaments. Wie solche von Herrn Doctor Martin Luther im Jahr Christi 1522. in unsere Teutsche Mutter-Sprache zu übersetzen angefangen, 1534. zu End gebracht,...Samt einer Vorrede Herrn Joh

  Omschrijving:
  Nürnberg., Johann Andreä Endterischen Handlung., 1788. 40 x 28 cms, engraved title leaf ( 116 ) pages with title in red and black, Vorrede, Register, + 12 leaves; 11 large engraved portraits of Rulers, + Lebens-Beschreibung Luthers, with full page engraving, + 4 engraved plates with Adam u Eva / Abraham / Salomon / Daniel &c, 1-912 pages ( O.T. ), + engraved plate; Das Neue Testament, 2 plates with evangelists and apostles, 913-1181 pages., + register ( 3) pages, + Confessio ( 20 pages ) .1181 pages, + Register, Confessio ( 23 ) pages, Numerous woodengravings in the text. Browned paper. Thumbmarked corners. Dog`s ears. Prelim. blanc leaves with folds. Old stamp; property Historical Society, Lebanon county ( Pennsylvania ). Contemp. blindtooled skin over wooden boards. wormholes. 8 brass corner pieces, Remains of contemp. brass clasps. Good condition. KEYWORDS: Biblia Germany.

  Prijs: €900,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: BIBLIA, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments.... Door last der Hoog Moog. Heeren Staten Generaal...volgens het Besluyt van de Synode Nationael...Uijt de oorspronkelijke talen in onse N

  Omschrijving:
  Utrecht., van Paddenburg en Zoon., 1790. 20 x 13 cms, Gegraveerd titelblad, (1) blad. 1-921 bladzijden. Gesjabloneerde schutbladen uit de tijd. Lederen band uit de tijd met guirlandes op platten en rug. In prima staat. Alleen het oude testament, met de psalmen. KEYWORDS: Biblia Nederland.

  Prijs: €150,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: Historia et Concordia Evangelica quidquid in aliis hactenus editis ad dirigendos Evangelistas aptius videbatur...opera et studio theologi Parisiensis. editio nova..

  Omschrijving:
  Lovanii., Typ. Academica., 1791. 19 x 13 cms, lii, 422, pages, + index, finis. Boards. Spine calf. Wear on edges and spine. . On endpapers caricatures, owner`s entries, in ms, dated, 1872, 1893. Ex-libris; Bibliotheca Marienkroon. KEYWORDS: Biblia

  Prijs: €35,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Henke, H.

  Titel: Uitgezogte Bijbelsche Verhaalen, tot een leesboek voor de jeugd.

  Omschrijving:
  Amsterdam., Kuijper en Van Vliet., 1794. 16,5 x 10 cms, 154 bladzijden, + ( 6 ) bladzijden met fondslijstje; Bij de Uitgevers te bekomen. titelpagina met gegraveerd vignet, oud gekleurd, + 7 gravures buiten de tekst, genummerd I-VII. 19de eeuwse kartonnen band, met gemarmerd papier. linnen rug. Nette staat. KEYWORDS: Biblia juvenilia

  Prijs: €125,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Guicherit, Mr. J.J., feu, pasteur de l`Eglise Wallonne de la Haye, et chapelain de S.A.S. le Prince d`Orange et de Nassau.

  Titel: Sermons sur divers textes de l`Ecriture Sainte.

  Omschrijving:
  Amsterdam., D. Changuion., 1797. 22 x 14 cms, xxiv, 508 pp. Relié avec; Sermon à l`occasion de la mort de Jean Guicheret par Jacob Vernede, a la Haye, P. Gosse, 1796, 34 pp. Cartonnage de l`époque. Coins et dos de veau. Dos doré. Etat agréable. Avec liste des souscripteurs; 16 pp. KEYWORDS: devotio Biblia

  Prijs: €75,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: The Holy Bible, containing the Old and New Testaments.... harmonized by.... references.... selected by the late Rev. Graham. Second Edition.

  Omschrijving:
  Newcastle., Angus and son., 1802. 29 x 24 cms, some 1600 p. foliated : A-10 Y, A-Xx, A-4E. New Testament dated 1804. Water stains, dog`s ears. titleleaf loose and with wear. no flyleaves. contemp. calf. soiled, bumped, weak on hinges. parts of spine partly gone. A used copy. postage in side EU euro 25, outside Europe euro 38 KEYWORDS: Biblia

  Prijs: €95,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Henry, Matthew.

  Titel: A New Family Bible containing the old and new Testaments with notes, illustrations and practical improvements. Vol. II.

  Omschrijving:
  Bungay., Brightly and Kinnersley., 1804. 27 x 23 cms, about 1200 pages, about 30 full page engravings outside the text. dog`s ears, some staining, some water spots. calf. wear at edges and spine. A used copy. Contains: of the O.T.; ISAIAH- MACABEUS, and of the N.T.; MATTHEW-REVELATION. XVIII; 4 leaves ;corner torn of. KEYWORDS: Biblia Great Britain.

  Prijs: €90,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: 0307. Ödmann, Samuel.

  Titel: Strödda Försök öfver nya Testamentets heliga skrifter. Andra Uplagan.

  Omschrijving:
  Strengnäs., Alb. Segerstedt., 1805. 18 x 12 cms, ( vi ), 636, ( xvi ), + ( viii ), 232, + ( iv ), xviii, 226, ( xiv ) pages. boards, later 19th cent.Minor wear at edge of spine. hypochondric Ödmann did not leave his bed the last 30 years of his life. Så rekommanderas. KEYWORDS: Sweden. Biblia

  Prijs: €25,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: Esponiad ar y Testament Newydd, mewn dull o Ddeonglad Ar Bob Adnod.... John Guyse.

  Omschrijving:
  Bala / Trevecka., M. Hughes., 1807. 27 x 24 cms, 1 f. with title, 1 f. with preface. 644 pages with the Gospels. Followed by : 1 f. with title ( editor : Jones & Co, Bala 1803 ), 7 pages with preface, 333 , ( 40 ), 118, 128 pages with the Epistles. Last page ending with : Epistles to the Hebrews, Chapter VII, vers 26. Waterspots, dog`s ears, some ff. with folds. Full calf, spine, edges and corners with wear. Old owner`s entries in ms. On front blindstamped : Thomas Jones 1830. A used copy. The New Testament in Welsh. Translation by John Guyse. NOT present the last 6 chapters of the epistle to the Hebrews and the epistles of Jacob, Peter, John, Judas and the Revelation of John. KEYWORDS: Biblia

  Prijs: €100,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: Le Nouveau Testament de Notre Seigneur Jesus-christ. Imprimé sur l`édition de Paris, de l`année 1805. (Bbilia).

  Omschrijving:
  Londres., Soc. pour lÍmpression de la Bible., 1807. 17 x 10 cms, 329 p., contemp. full calf. front cover weak on hinges. some wear at edges. KEYWORDS: Biblia

  Prijs: €60,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: La Sainte Bible, qui contient le vieux et le nouveau testament: imprimé sur l`édition de Paris de l`année 1805.

  Omschrijving:
  Londres., Soc. pour lÍmpression de la Bible., 1811. 18 x 11 cms, i, 789, 207 p., Contemp. full calf with minimal wear at edges. KEYWORDS: Biblia Great Britain.

  Prijs: €80,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Fleetwood, Rev. John.

  Titel: The Life of Our blessed Lord and Saviour Jesus Christ;.... to which is added.... defence of the Christian Religion by P. Doddridge....

  Omschrijving:
  Liverpool, Nuttall, Fisher and Dixon., 1811. 27 x 22 cms, engraved frontispiece, dated 1811, (iv), 476 p., 15 engraved plates outside the text, some dated 1811 / 1812. contemp. full calf. Title in gold on spine. Weak on hinge of front cover - inside repaired. Some wear at edges. binding signed : J. Miller, Lambeth. KEYWORDS: Biblia Great Britain.

  Prijs: €120,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: 0210

  Titel: De Årliga Evangelier och Epistlar med der till hörande Collecter och Böner.

  Omschrijving:
  Örebro., N.M. Lindh., 1816. 14 x 9 cms, 315 p., woodengraving as frontispiece. minor dog`s ears. contemp. private green morocco, covers and spine decorated in gold. title in gold on spine. minor wear at edges. nice decorative copy. KEYWORDS: Biblia Sweden.

  Prijs: €50,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: 0052

  Titel: Apocryphiska Bökerne.

  Omschrijving:
  Stockholm., Samuel Rumstedt., 1816. 20 x 13 cms, 180 p., old owner`s entries in ms. contemp. boards with minor wear. paginated 1-176 / 1143-1146. KEYWORDS: Biblia Sweden.

  Prijs: €30,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: Epistolae Catholicae Graece. perpetua annotatione illustratae a D. Davide Iulio Pott.(Biblia).

  Omschrijving:
  Gottingae., Apud Henr. Dieterich., 1816. 2 Fascicules in 1 binding. 21 x 13 cms, viii, 355, xii, 340, Fasc. I. tertia ed., 1816. Fasc. II., sec. editio, 1820 KEYWORDS: Biblia

  Prijs: €40,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: Das Neue Testament unsers Herrn und Heilandes Jesu Christi. (Biblia).

  Omschrijving:
  Basel., Felix Schneider., 1817. 14 x 9 cms, 483, v p. Contemp. full morocco, decorated in gold, guilded edges. In contemp. marbled protective box. Fine condition. KEYWORDS: Biblia Switserland.

  Prijs: €60,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: Historia et Concordia Evangelica quidquid in aliis hactenus editis ad dirigendos Evangelistas aptius videbatur...opera et studio theologi Parisiensis. editio nova..

  Omschrijving:
  Mechliniae., P. Hanicq., 1819. 20 x 13 cms, lii, 560 p., een uitvouwbare kaart, Adam en Eva met aangepast costuum. Achterin nog 7 bladen met teovoegingen in ms, 19de eeuws. Lederen band uit de tijd. Van voorplat ontbreekt een stuk van het leer van de hoek onderaan. rug met enige sleet. Ex-librisstempel; Gemert, Bibliotheca Scholasticatus. KEYWORDS: Biblia

  Prijs: €30,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: La Sainte Bible mise en vers pour la jeunesse. (Biblia).

  Omschrijving:
  Amsterdam., P. den Hengst & Fils., 1820. 11 x 9 cms, 64 p., engraved titlepage, signed : W. van Senus. titlepage with waterspots, dog`s ears. contemp. boards, spine and edges with wear. no date is indicated. 1820 is approximative. KEYWORDS: Biblia juvenilia

  Prijs: €20,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: 0056

  Titel: Biblen, Eller Then Heliga Skrift, Gamla och Nya Testament. Med Stående Stilar. På föranstaltande af Swenska Bibelsällskapet.

  Omschrijving:
  Stockholm., Samuel Rumstedt., 1822. 1822. 21 x 14 cms, ii, 1146, ii, 314 ( of 315 ) p., first flyleaf with old owner`s entry. without last flyleaf. some dog`s ears. Contemp. calf. on front cover in gold; af Fruntimmers Bibel-Sällskapet i Stockholm. on back cover guilded emblem. Binding with wear at corners and top of spine. last page on last leaf with; Johannis Uppenb. , foto; titta www.rijzendezon.eu KEYWORDS: Biblia Sweden.

  Prijs: €40,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: ( Gils, Primus van ).

  Titel: Analysis Epistolarum B. Pauli Apostoli ad usum seminarii Sylvae-Ducensis. Editio secunda. Tom. I. + II. + III.

  Omschrijving:
  Lovanii., Typographia Franc. Michel., 1822. Lovanii., Typographia Franc. Michel., 1822. 18 x 11 cms, xviii, 206, 252, 263 pp. 3 Parts in 1 volume. Marbled endpapers. Contemp. Boards, spine calf, with title in gold. Fine condition. plankrelinl boven kaartenkast KEYWORDS: Biblia

  Prijs: €30,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Lossius, Kaspar.

  Titel: Moralische Bilderbibel. Zweite Auflage, umgearbeitet von Christian Schulze. Fünfter Band mit funfzehn Kupfern nach Schubert`schen Zeichnungen. (Biblia).

  Omschrijving:
  Gotha., Justus Perthes., 1824. 19 x 13 cms, iv, 139- 430, (ii) pp., 15 engraved plates outside the text ( LIX-LXXIII). 19th cent. boards. minor wear at corners. Volume 5 ( last) only ( sista bandet). On pp. 139-430; life of Christ and apostles. KEYWORDS: Biblia

  Prijs: €20,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: 0058.

  Titel: BIBLIA, Thet är All thet Helga Skrift, På Swenska. Med Stora Kyrko-Bibelen, til Summarier, Concordantier, Anmärkningar, Register, Biblisk Tideräkning m.m. jämförd och öfwerensstämmande.

  Omschrijving:
  Örebro., N.M. Lindh., 1827. 25 x 21 cms, ( clii ), 1234, ( 2 ), 370 pages., flyleaves with old owner`s entry 1849. some dog-ears. Full contemp. skinn on wooden boards. Back cover scared. Spine broken. Wear at corners and edges. Remains of clasps. KEYWORDS: Biblia Sweden.

  Prijs: €80,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: Le Nouveau Testament de Notre Seigneur Jésus-Christ imprimé sur l`édition de Paris, de l`année 1805. édition stéréotype.

  Omschrijving:
  New York., Soc. Biblique Americaine., 1836. 18 x 11 cms, 207 pp., rousseurs, qqs oreilles d`ane, cuire de l`époque. plats faibles. traces d`usure. KEYWORDS: Biblia America North

  Prijs: €60,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: Historie van het oud en nieuw testament met christelyke en stichtende bemerkingen. nieuwen druk.

  Omschrijving:
  Mechelen., P. J. Hanicq., 1841. 19 x 12 cms, 2 delen in 1 band, gepagineerd ; 1-462 / (463)-715 p., 2 frontispieces, 2 kaarten buiten de tekst. Geringe roestvlekken. gemarmerde schutbladen. vollederen band uit de tijd. Net exemplaar. KEYWORDS: Biblia

  Prijs: €30,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: Historia et Concordia Evangelica quidquid in aliis hactenus editis ad dirigendos evangelistas aptius videbatur...opera et studio theologi Parisiensis. editio nova..

  Omschrijving:
  Mechliniae., P. Hanicq., 1842. 19 x 12 cms, lii, 560 p., one folding map. marbled endpapers. hcalf with some wear. KEYWORDS: Biblia

  Prijs: €30,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Boissieu, R.P. Antoine.

  Titel: Le Saint évangile de Jésus-Christ expliqué en méditations pour chaque jour de l`année. 3 tomes.(Biblia).

  Omschrijving:
  Lyon., J. Pélagaud., 1844. Lyon., J. Pélagaud., 1844. 3 tomes, 18 x 11 cms, x,740, 624, 596 pp., feuilles de garde marblées, rousseurs. Demi-veau uniformes de l`époque, traces d`usure aux coins. Exlibris;couvent Redemp. Brux. Ensemble complet. KEYWORDS: Biblia

  Prijs: €50,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver:

  Titel: Historie van het oud en nieuw testament met christelyke en stichtende bemerkingen. nieuwen druk.

  Omschrijving:
  Mechelen., Hanicq., 1845. 18 x 12 cms, 2 delen in 1 band, gepagineerd ; (ii), 1-462 / 463-715 p., 2 frontispieces, 2 kaarten buiten de tekst. enige roestvlekken. gemarmerde schutbladen. vollederen band uit de tijd. KEYWORDS: Biblia

  Prijs: €25,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: 0068.

  Titel: Nya Testamentet. tjugondetredje upplagan.

  Omschrijving:
  Stockholm., Swenska Bibel-Sällskapet / Samuel Rumstedt., 1845. 20 x 13 cms, ii, 432 pp., leaf with innehål damaged, repaired. some wormholes. äContemp. boards, spine calf, with wear. KEYWORDS: Biblia Sweden.

  Prijs: €25,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: 0069

  Titel: BIBLIA, Det är All thet Helga Skrift, På Swenska, med Stora Kyrko-Bibelen, Til Summarier, Concordantier, Anmärkningar, Register, Biblisk Tideräkning m.m. jämförd och öfwerensstämmande.

  Omschrijving:
  Örebro., N.M. Lindh., 1849. 25 x 21 cms, title, Förspråk, Register, Ordelista, Tideräkning, + 1-1234, ( 2 ), 370 pp., flyleaves, complete, with old owner`s entries: Gåfva ät Ja. Månsson 1853...: Full contemp. skinn on wooden boards, with minor wear at top of spine and corners. , parts of clasps. KEYWORDS: Biblia Sweden.

  Prijs: €125,-

  Bestel dit boek
 • Schrijver: Fleetwood, Rev. John.

  Titel: The Life of Our Lord and Saviour Jesus Christ; together with the Lives of his Holy Apostles and Evangelists, to which is added, Evidences of the Truth of Christianity......

  Omschrijving:
  London., London Printing and Publ. Co., 1850. London., The London Printing and Publishing Company., 1850. 27 x 23 cms, engraved frontispiece, engraved title, viii, 787 pages. Some staining. Numerous plates outside the text. Marbled endpapers. Contemp. Calf. Guilded spine. Guilded edges. Minor wear at edges. 1850 = approximative. KEYWORDS: Biblia

  Prijs: €60,-

  Bestel dit boek
 • Mr. T. Leeuwenberg, Poststraat 8, 5038 DH, Tilburg, The Netherlands, Tel: 0031 (0) 13 580 21 70, Email: info@rijzendezon.eu, NL: ING rek.nr. 1.383.185, Tilburg
  International: ING IBAN: NL79 PSTB 0001.3831.85 BIC/SWIFT: PSTBN 21 T. Leeuwenberg, Holland. Member of NVvA, Svenska Antikvariatföreningen, ILAB/LILA
  webdesign by Robiz.nl Webdesign & Webhosting Oisterwijk